Nordmenn vil stille egen diagnose via internett

En BI-studie viser at nordmenn er klare for å stille egne helse-diagnoser via internett.

Nordmenn vil stille egen diagnose via internett

Norge har et offentlig finansiert helsevesen som på mange områder hevder seg godt sammenlignet med andre land. Helseforetakene sliter imidlertid med store underskudd, og mange må desverre stå lenge i kø før de får den behandlingen de trenger.

Nå har to BI-forskere sett på muligheten for selvbetjening innen helsevesenet.

- Nordmenn er klare for å stille sin egen diagnose på Internett fremfor å sitte i endeløse køer på legevakten, fastslår BI-forskerne Tor W. Andreassen og Even J. Lanseng i en fersk studie, ifølge Forskning.no.

Tor W. Andreassen er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Gjennom sin jobb har han sett hvordan selvbetjeningsteknologi har gitt bedrifter i privat sektor økt produktivitet og høyere kundetilfredshet.

Etter et besøk på legevakten med et sykt barn som måtte vente lenge i kø, bestemte han seg for å undersøke om nordmenn kunne være klare for selvbetjening også når det var snakk om egen helse. Sammen med førsteamanuensis Even J. Lanseng har han gjort to undersøkelser av nordmenns holdning til å utføre egen helsediagnose.

De presiserer at det ikke er snakk om å flytte mest mulig over på selvbetjening, og at behovet for kvalifiserte leger på ingen måte blir borte. Det er snakk om en mer effektiv utnyttelse av de godt kvalifiserte legene som jobber på sykehusene og legevaktene.

- Vi har sett på situasjoner der brukerne ikke er akutt syke eller pleietrengende, sier Andreassen, til Forskning.no.

En stor andel av de som oppsøker legevakten gjør det fordi de er usikre på om de trenger å ta turen. Så gjør de det for sikkerhetsskyld, men mange ville kunne droppet turen hvis de kunne fått gode svar gjennom internett på forhånd.

I den første studiene ble 160 tilfeldig utvalgte innbyggere i Asker og Bærum intervjuet for å kartlegge hvor teknologisk moden den norske befolkningen er.

- Resultatene viser at dette utvalget er pionerer, og er rimelig modne for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Det er et godt utgangspunkt for å introdusere selvbetjeningsteknologi også for offentlige helsetjenester, sier Andreassen, til Forskning.no.

Deretter gjennomførte de en ny studie blant 470 innbyggere i Oslo for å sjekke villigheten til å bruke teknologi for å stille egen diagnose via internett.

- Forventet nytte er viktigere enn brukervennlighet. Men brukervennlighet spiller også positivt inn. For mange er det også en forutsetning at løsningene er utviklet av et fagmiljø som har høy tillit i befolkningen, sier Andreassen, til Forskning.no.

Andreassen håper studien vil være et nyttig innspill for norske helsemyndigheter, og han gir tre råd de bør følge for å få nordmenn til å gå for egen helsediagnosering:

  1. Fokuser på forventet nytte og bekvemmelighet for brukerne.
  2. Fokuser på å utvikle brukervennlige løsninger tilpasset brukernes teknologiske modenhet.
  3. Engasjer anerkjente fagpersoner til å utvikle systemene slik at brukerne kan stole på at de får god hjelp av teknologien.

Resultatene av studiene blir publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Service Industry Management.