NORDTEL og NTOB slås sammen

NORDTEL og NTOB slås sammen til en felles organisasjon som får navnet NORDTEL.

NORDTEL og NTOB slås sammen til en felles organisasjon som får navnet NORDTEL.

NTOB (Nordiske teleaktørers bransjeforening) ble etablert i 1993, mens NORDTEL er 80 år i år.

Medlemmene i den nye bransjeforeningen er Telenor, Telia, Tele Danmark, Telecom Finland, Finnet Group og P&T Island.

NORDTEL-samarbeidet har gitt resultater i form av utviklingen av NMT-telefonen, bygging og drift av jordstasjoner (Eik jordstasjon) og felles planlegging av internordiske samband og samband fra Norden til utlandet forøvrig.

Den økte konkurransen har ført til at partene i NORDTEL har gått bort fra operasjonelt preget samarbeid til mer bransjepreget samarbeid. Aktivitetene i den nye fellesorganisasjonen vil blant annet dreie seg om nettstrategi, statistikk, IUT-forhold og juridiske saker. NORDTEL vil være åpen for nye aktører i det nordiske teleoperatørmarkedet, som for eksempel mobiloperatørene.

Den nye bransjeorganisasjonen har fast sekretariat i Tele Danmarks lokaler i København.

Til toppen