NORDTEL og NTOB slås sammen

NORDTEL og NTOB slås sammen til en felles organisasjon som får navnet NORDTEL.

NTOB (Nordiske teleaktørers bransjeforening) ble etablert i 1993, mens NORDTEL er 80 år i år.

Medlemmene i den nye bransjeforeningen er Telenor, Telia, Tele Danmark, Telecom Finland, Finnet Group og P&T Island.

NORDTEL-samarbeidet har gitt resultater i form av utviklingen av NMT-telefonen, bygging og drift av jordstasjoner (Eik jordstasjon) og felles planlegging av internordiske samband og samband fra Norden til utlandet forøvrig.

Den økte konkurransen har ført til at partene i NORDTEL har gått bort fra operasjonelt preget samarbeid til mer bransjepreget samarbeid. Aktivitetene i den nye fellesorganisasjonen vil blant annet dreie seg om nettstrategi, statistikk, IUT-forhold og juridiske saker. NORDTEL vil være åpen for nye aktører i det nordiske teleoperatørmarkedet, som for eksempel mobiloperatørene.

Den nye bransjeorganisasjonen har fast sekretariat i Tele Danmarks lokaler i København.

Til toppen