Nordtrøndere får 100 Mb/s før nyttår

Nordtrøndere får nå superbredbånd - med tjenester servert fra Stavanger.

Nordtrøndere får nå superbredbånd - med tjenester servert fra Stavanger.

Nord-Trøndelag har lenge ligget helt på bunnen av listen over antall husstander med rask tilknytning til Internett. Bare 12 prosent av husstandene har bredbåndtilknytning, og da er ADSL regnet med.

Men nå blir det store forandringer.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) skal gi nordtrønderne tv, telefon og lynraskt Internett i en og samme fiberkabel. Gigantprosjektet koster en halv milliard kroner og vil ta mange år. Men pionerområdene Skage og Spillum får bredbånd med 100 Mb/s før nyttår.

Det er kraftselskapet Lyse Energi i Stavanger som står bak teknologien. Lyse Energi har inngått samarbeid med en rekke bredbåndsleverandøren. Nå er det NTE som står for tur som starter utbyggingen av fiberkabelnettet som skal forsyne Nord-Trøndelag med bredbånd fra fjære til fjell, skriver Namdalsavisa.

Viseadministrerende direktør Pål Engebretsen i NTE sammenligner storsatsingen med det som skjedde da lysnettet ble utbygd for 100 år siden. Innen utgangen av 2004 er det allerede investert for 140 millioner.

Et område i Skage Vest og et på Spillum er plukket ut til å være pionerene i bredbåndsprosjektet, der interessen har vært overveldende. 90 prosent av innbyggerne møtte opp på et informasjonsmøte for prosjektet. Ved nyttårstider får husstandene i de utvalgte områdene installert de fiberoptiske kablene.

Nord-trønderne kan dermed snart se på tv fra en rekke kanaler, sjekke mailen sin via tv-skjermen eller leie filmer via bredbåndet med 100 Mb/s hastighet.

Det er satt av minimum 4 Mb/s kapasitet til telefonen begge veger til internettbruk.

Per i dag er cirka 10.000 norske husstander koplet til fiberoptisk kabel.

- NTE har et stort konkurransefortrinn fordi vi har et godt utbygd stamnett med mulighet til å tvinne fiberkabelen rundt våre egne strømledninger mellom tettstedene, understreker Engebretsen.

Det koster cirka 4000 kroner å få installert fiberkabelen. Men NTE har lagt inn muligheten til å grave ned hylsen til fiberkabelen i hagen selv, og da halveres kostnadene. Bruken beløper seg til cirka 750 kroner i måneden.

Det erstatter abonnement på telefon, kabel-tv og ISDN eller ADSL. Også tellerskrittene bli billigere.

Til toppen