NORDUnet med fokus på Internet2

NORDUnet '98 - konferansen som holdes i Tromsø i slutten av juni - vil først og fremst fokusere på de neste trinnene mot neste generasjons Internett, blant annet gjennom Nordunet2.

NORDUnet '98 - konferansen som holdes i Tromsø i slutten av juni - vil først og fremst fokusere på de neste trinnene mot neste generasjons Internett, blant annet gjennom Nordunet2.

Det akademiske miljøet i Norden har nå utviklet et forslag til et Nordunet2 for det nordiske ministerrådet.

Nordunet2 er et forskningsprogram som skal ta for seg forskning på Internet2-liknende nettverk, men også forskning på bruksområder.

Nordunet2-programmet retter spesiell fokus mot et begrenset antall bruksområder som for eksempel gruppekommunikasjon, et nordisk digitalt bibliotek, IT-basert undervisning og telemedisin.

Programmet har også fokus på områder som nettverksinfrastruktur med tilstrekkelig kapasitet for bredbåndsanvendelser, og forskjellige tekniske aspekter som tjenestekvalitet, mobilitet og multicast-protokoller.

Nordunet2-programmet vil være et supplement til NORDUnet-organisasjonen, som driver den akademiske produksjonsinfrastrukturen i Norden i dag. De nasjonale nettverksprogrammene vil, kombinert med NORDUnet- og Nordunet2-programmet, utgjøre den akademiske tilnærmingen til neste generasjon av Internett i Norden.

Under NORDUnet '98-konferansen vil deltakerne bli presentert oversikter over NORDUnet og Nordunet2, men også mer detaljerte presentasjoner om ny utvikling innen nettverk og anvendelser.

Blant talerne finner man Bendik Rugaas fra Nasjonalbiblioteket, samt en rekke utenlandske talere fra blant annet Internet2-prosjektet i USA.

Til toppen