Norge ba om innsyn i 37 Google-kontoer

Men USA dominerer fullstendig i ny rapport.

Norge ba om innsyn i 37 Google-kontoer
Kart over hvilke land som har bedt om å få innsyn i brukerdata fra Google. Bilde: Google

Google kom i går med en ny utgave av selskapet Transparency Report (Innsynsrapport). Den tar for seg forespørsler fra myndighetene i ulike land om innsyn i eller sletting av data i selskapets tjenester i første halvdel av 2012.

I kunngjøring forteller Google at mens antallet forespørsler holdt seg på omtrent samme nivå mellom 2009 til 2011, har det vært en kraftig økning hittil i år. Selskapet fikk 20 938 innsynsbegjæringer i perioden januar til og med juni, hvorav flere omfattet innsyn i dataene til flere brukere. I andre halvdel av 2011 var antallet forespørsler på 18 257.

Fra norske myndigheter har Google fått innsynsbegjæringer knyttet til i alt 37 kontoer i første halvår. Dette er en nedgang fra 61 i andre halvår i fjor. Google har helt eller delvis etterkommet forespørslene i 70 prosent av tilfellene.

Tabellen på denne siden viser at andelen av forespørsler som fører til utlevering av data, varierer stort fra land til land. Ungarn, Russland og Tyrkia har fått nei i hvert eneste tilfelle, mens USA har fått ja i 90 prosent av tilfellene.

USA har bedt om å få utlevert data om i alt 16 281 brukere i første halvår. Dette utgjør nesten halvparten av de mer enn 34 600 brukerne Google fikk innsynsbegjæringer om i denne perioden. Men tallet inkluderer også forespørsler fra andre land som de amerikanske myndighetene har videreformidlet.

India ba om å få utlevert data fra 3467 kontoer, fulgt av Brasil med 2640 og Tyskland med 2007. Også Frankrike, Storbritannia og Spania har bedt om data fra mer enn tusen brukerkontoer.

Fjerning av innhold

Også antallet forespørsler om fjerning av innhold har vokst kraftig i senere tid. Mens antallet var på 1048 i andre halvdel av 2011, økte det til 1791 i første halvdel av 2012, som til sammen dreide seg om 17 746 tilfeller av innhold. Ingen av forespørslene i den siste perioden kom fra Norge.

39 prosent av forespørslene dreide seg om påstått ærekrenkende innhold. 20 prosent av forespørslene gjaldt innhold som angivelig kunne være til skade for personvern og sikkerhet.

Google godtok 52 prosent av alle forespørslene, noe som er lavere enn tidligere rapporterte tall.

Søkegiganten var blant de første som jevnlig begynte å gi ut slike rapporter, men flere andre relativt store webaktører, inkludert Dropbox, LinkedIn, Sonic.net og Twitter, har begynt å gjøre det samme. Lenker til disse rapportene finnes i dette blogginnlegget.

Oppdatert: Journalisten kom til skade for å blande sammen noen av tallene i artikkelen. Dette er korrigert.

    Les også:

Les mer om: