Norge ber USA stanse telefonselgere

Forbrukerombudet ber USA stanse telefonselgere som lurer nordmenn.

Forbrukerombudet ber USA stanse telefonselgere som lurer nordmenn.

Forbrukerombudet har mottatt hundrevis av klager fra fortvilede nordmenn, svensker og dansker som har blitt oppringt av amerikanske telefonselgere og fått forespeilet premieturer til USA eller Karibien.

Ameri­kanske tele­fon­selgere gir de uheldige «vinnerne» nyheten om ge­vinsten, for så å be om kreditt­kort­informa­sjon for å trekke et gebyr eller depo­si­tum - ofte på flere tusen kroner.

Folk tror de har vunnet en gratis ferie, mens det i realiteten viser seg at de har vunnet et prisavslag på et ferieopphold som i utgangspunktet er ganske dyrt. I tillegg må de reisende selv betale flybilletter til og fra USA. Siden svindlerne befinner seg i utlandet, har det vist seg å være så godt som umulig for dem som har blitt lurt å få pengene sine tilbake.

Penge­ne for­svinner umiddel­bart fra konto, og «vinnerne» får ingen mulig­het for å trekke seg fra av­talen eller få pengene til­bake.

Nå vil de nordiske forbrukerombudene ha slutt på bedraget for godt og henvender seg direkte til de amerikanske forbrukermyndigheter (FTC) for å gjøre oppmerksom på at dette er ulovlig ifølge nordisk for­bruker­lov­givning.

- Denne typen telefonsalg er ulovlig også i USA, og vi vil følge opp denne saken overfor amerikanske forbrukermyndigheter i et møte vi skal ha med dem i høst, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Inntil amerikanske myndigheter tar affære, vil forbrukerombudet derfor på det sterkeste oppfordre de som er i kontakt med de amerikanske selgerne om å takke nei til tilbudet og til ikke å oppgi kredittkortinformasjon til dem. Dersom man likevel gjør dette, risikerer man å bli opptil 1000 dollar fattigere på sekunder.

Til toppen