- Norge blir aldri noen stor IT-eksportør

Toppsjef Per Andersen i Posten SDS åpnet IT-tinget med å etterlyse 800.000 nye arbeidsplasser de neste 20 år. - Norge blir aldri noen stor IT-eksportør, svarte arbeidsdirektør Ted Hanisch.

Toppsjef Per Andersen i Posten SDS åpnet IT-tinget med å etterlyse 800.000 nye arbeidsplasser de neste 20 år. - Norge blir aldri noen stor IT-eksportør, svarte arbeidsdirektør Ted Hanisch.

- Norges velstand i dag bygger på at vi har fått jackpot to ganger tidligere i dette århundret, først med vannkraft, deretter med olje. For å opprette velstanden de neste tjue årene må bruttonasjonalproduktet øke med to prosent i året, sa administrerende direktør Per Andersen i Posten SDS da han åpnet selskapets årlige IT-ting, den sekstende i rekka, tidlig i ettermiddag.


- Gitt at offentlig sektor opprettholder den samme andelen som i dag, den er for øvrig 40 prosent større enn i våre konkurrentland, og oljesektoren holdes flat, må næringslivet vokse med 2,25 prosent i året, mot litt mindre enn én prosent de siste årene.

Andersen plusset på med ytterligere to kjensgjerninger.

- Teknologiandelen av norsk eksport er på nivå med Tyrkias, det vil si mellom ti og femten prosent. På den andre siden
bruker vi 7000 årsverk på å fylle ut skjemaer til det offentlige.

Spørsmålet blir da: Er IT veien og det gode liv?
Arbeidsdirektør Ted Hanisch holdt åpningsforedraget rett etter Andersens innledende bemerkningene, og svarte et ganske betinget tja på Andersens spørsmål.


- Alle industriland ser på informasjonsteknologien som kilden til ny vekst og arbeidsplasser. Du finner IT-sentre overalt. Alle skriker etter statlig infrastruktur og krever støtte til utvikling og utdanning. Den internasjonale konkurransen vil bli knallhard. Da spørs det om vi har noe egentlig fortrinn, og om vi er kompetente nok.

I forbifarten rettet Hanisch et spark mot IT-senter-prosjektet på Fornebu, som han mener er svært så uklart, bortsett fra at det "åpenbart dreier seg om et eiendomsprosjekt".

- Det er to spørsmål vi må stille. Det ene er: Hvor mange IT-folk trenger Norge for å utnytte IT i forretningsprosessene? Det andre er: Kan vi ha store forhåpninger til eksport av norskproduserte IT-varer og tjenester?

Hanisch ser for seg at tallet på IT-spesialister ikke trenger å bli spesielt høyt. Det viktigste er at IT-kompetanse går inn som del kvalifikasjon i en rekke yrker.

Når det gjelder eksport, peker Hanisch på at små land sjelden får til noe i volum. Finske mobiltelefoner er et unntak.

- Vi har vist at vi kan få til nisjeprodukter innen for eksempel økonomisystemer, Internett og teknologi for maritim sektor. Men noe stort potensial har vi neppe. Det vil ikke oppstå noe norsk IT-produkt med samme internasjonal gjennomslagskraft som laks eller torsk.

Konklusjonen blir følgelig: Bruk IT til å gjøre bedre det vi allerede driver med. Når oljen blir borte, kan den ikke kompenseres med IT-eksport.

Til toppen