Norge dobler i Intelsat

Telenor Satellite Services' eierandel i Intelsat dobles i mars, da de nye eierandelene i satellittsystemet settes. Telenor er i dag før andelsutvidelsen satellitt-konsortiets niende største eier.

Telenor Satellite Services' eierandel i Intelsat dobles i mars, da de nye eierandelene i satellittsystemet settes. Telenor er i dag før andelsutvidelsen satellitt-konsortiets niende største eier.

Beregninger som er gjort i Telenor Satellite Services forteller at eierandelen vil nesten dobles fra dagens 2,4 prosent til 4,4 prosent. I forhold til dagens eierandeler i satellittsystemet kommer Telenor i selskap med USA, Japan, Storbritannia og Italia som de fem største eierne av satellitt-systemet.

Den norske andelen i Intelsat eies av Telenor Satellite Services. Volumet av bruken av Intelsat er den viktigste faktoren som teller når nye eierandeler settes, normalt hvert år den 1. mars. I tillegg kommer land som ønsker å selge seg ut, mens andre igjen ønsker å kjøpe seg opp.

Telenors bruk av Intelsat har økt betydelig siste år. Etter at Intelsat 707 ble satt i bane på en grad vest, leier Telenor 14 transpondere for satellittdistribuert kringkasting. Dette har økt Telenors bruk av Intelsat-systemet kraftig, noe som også får konsekvenser for eierandelene i satellittkonsortiet.

Intelsat har 140 medlemsland og er verdens største og eldste leverandør av internasjonal telefoni distribuert via satellitt.

Intelsat eierandeler:

Land Eier Prosent Rangering
USA Comsat Corp. of America 19,14819 1.
Storbritannia Flere (BT: 6,037416) 9,19588 2.
Italia Telecom Italia 4,871141 3.
Japan Kokusai Denshin Denwacompany Ltd. 4,479609 4.
Frankrike France Telecom 3,664063 5.
Tyskland Deutshe Telekom AG 3,458262 6.
Argentina Flere 2,990119 7.
Australia Telstra Corp. Ltd. 2,822708 8.
Norge Telenor Satellite Services 2,4482 9.
Kina Ministery of Post and Telecom. 2,159622 10.
De 10 største 55,237993

Per 1. mars 1996. Kilde: Intelsat

Til toppen