Norge dyrest og dårligst i bredbåndsracet

Våre danske naboer kan skryte av å ha verdens fjerde høyeste utbredelse av ADSL, mens vi her hjemme må ta til takke med nordisk og europeisk jumboplass. Også prismessig er Norge taperen.

Ifølge en ny rapport fra den danske IT- og telestyrelsen troner fremdeles Sør-Korea alene på topp over land med høyest ADSL-utbredelse, fulgt av Taiwan og Hongkong.

Først på fjerdeplass kommer en representant for Norden, og det er Danmark som dermed også er Europa-leder i bredbåndskonkurransen. Ifølge IT- og telestyrelsen kan man nå få ADSL i samtlige danske kommuner, selv om fem prosent av husstandene i landet faller utenom dagens ADSL-tilbud (fortrinnsvis frontet av TDC). Veksten har vært formidabel det siste året. Mens 75.000 dansker i midten av fjoråret hadde tegnet ADSL-abonnement, var antallet steget til hele 232.000 ved midten av 2002 - en vekst på nesten 210 prosent. I samme periode steg antallet kabelmodemabonnenter fra 60.000 til 122.000.

Danmarks "pannekaketopografi" gjør det naturligvis mye rimeligere å bygge ut nye kommunikasjonsnett enn hva tilfellet er i både Sverige og Norge, og det gir seg også utslag i prisnivået ut til danske sluttbrukere. Ifølge IT- og telestyrelsen er det bare Sør-Korea som i snitt tilbyr billigere ADSL-tilknytninger enn Danmark. Danskene er dog ikke blant de billigste kabelmodem-landene i undersøkelsen.

Foruten Danmark og Sør-Korea er Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia med i undersøkelsen, i tillegg til San Francisco Bay Area (SFOBA) som er tatt med fordi det skiller seg positivt ut fra resten av USA: San Francisco-området har høy befolkningstetthet, et høyt gjennomsnittlig utdannelsesnivå som har et stort forbruk av IT-tjenester og følgelig et godt grunnlag for en høy utbredelse av høyhastighetsforbindelser. Rapporten er med andre ord ikke en uttømmende liste over alle land i verden - blant annet er høyt teknofiserte land som Canada og Belgia ikke med, ei heller Hongkong og Taiwan, selv om de to sistnevnte nevnes i rapporten blant verdens topp-tre-nasjoner hva ADSL-utbredelse angår.

Den danske rapporten baserer seg på undersøkelser utført av det britiske konsulentfirmaet Ovum og inneholder data om tilgjengelighet, utbredelse og priser for flere aksessteknologier per medio 2002.

Ifølge tallmaterialet har Danmark nå Europas høyeste utbredelse av hurtig Internett-aksess (omfatter ikke ISDN), fulgt av Sverige og Holland. For ett år siden toppet Sverige den samme listen, nederlenderne var på andreplass og Danmark på tredje. Danskenes kraftige hopp skyldes en markant vekst i fortrinnsvis ADSL-bruken, men også kabelmodem-bruken øker. På global basis overgås Danmark kun av tre sørøst-asiatiske land (og SFOBA) hva ADSL-utbredelse angår.

- Danmark ligger 1-2 år etter utviklingen i Sør-Korea og San Francisco-området, skriver IT- og telestyrelsen i rapporten.

Ovum og IT- og telestyrelsen kategoriserer fremdeles ISDN som "hurtig adgangsvej til Internet", og nettopp på ISDN-fronten er det at Norge hevder seg best.

"Udviklingen i Norge er bemærkelsesværdig", heter det i rapporten som viser til at det i Norge ved utgangen av 1999 var en ISDN-dekning på 11 prosent, og dette har vokst til 35 prosent per medio 2002. Det betyr at Norge har en av de høyeste utbredelsesgrader av ISDN i verden, noe som Ovum mener skyldes lave priser sammenliknet med hva det koster for f.eks. ADSL og kabelmodemtilknytning. (Norge oppgis da også som "versting" i klassen hva gjelder prising av ADSL-tjenester.)

I andre land er antallet nye ISDN-abonnenter i ferd med å stagnere, eller utviklingen er fallende, mens bredbåndsalternativer øker kraftig. ISDN oppfattes i de fleste land - med rette må en vel si - som en overgangsteknologi snarere enn en egentlig høyhastighetsteknologi. Ved bruk av to mulige kanaler (64 kbit/s-forbindelser) kan man maksimalt oppnå en hastighet på 128 kbit/s.

Rapporten slår fast en klar sammenheng mellom prising og utbredelse av ADSL i befolkningen, eksempelvis er Danmark billigst på ADSL-forbindelser på mellom 1 og 2 Mbit/s, kun overgått av Sør-Korea, noe som har gitt en ADSL-utbredelse i 'dejlige Danmark' på 13,7 prosent, mot henholdsvis 13,3 og 11,7 prosent i de noe mer kostbare ADSL-landene Sverige og Nederland.

Sveriges pene plassering i IT- og telestyrelsen/Ovums bredbåndsrapport tilskrives en relativt høy utbredelse av fiber til boligblokker i større byområder. De fiberoptiske kablene trekkes frem til en eller flere boligblokker via en bredbåndsaktør, og deretter spres signalene til de enkelte husstandene via annen og billigere teknologi, typisk i form av lokalnett (LAN) eller via kabel-TV-nettet.

Nederland kommer høyt opp på listen fordi nesten 100 prosent av alle husstander har tilgang til kabel-TV-nett, og over 60 prosent av alle husstander har adgang til kabel-TV-nett som allerede er oppgradert til å kunne tilby Internett via kabelmodem.

England og Norge er foreløpig bredbåndstaperne ifølge rapporten, men også her registrerer man nå sterk vekst spesielt i antallet ADSL-abonnenter.

Hele rapporten (Word-format) kan du laste ned fra IT- og telestyrelsens nettsider.

Til toppen