Norge en e-sinke

Norske bedrifter stiller seg på sidelinjen i internasjonal e-business. Kun syv prosent svarer at de er involvert i internasjonal e-handel, viser den siste eEurope-undersøkelsen Infratest Burke InCom har gjennomført.

Ifølge undersøkelsen er det Sverige som oppfattes som det ledende e-landet i Europa, mens Norge havner i kategorien marginalt interessant. Ni prosent av de spurte svarer at de oppfatter Sverige som det ledende landet i e-handelssammenheng, mens 3,4 prosent oppgir Finland som toppnasjonen. Til sammenlikning plasserer kun 1,6 prosent av de spurte i eEurope-undersøkelsen Norge på topp

Hele 73 prosent av de norske bedriftene svarte at de ikke hadde noen webbasert omsetning i fjor, opplyser Nextra i en pressemelding. Infratest Burke InComs eEurope-undersøkelser gjennomføres på oppdrag fra Nextra.

Dette er den andre eEurope-undersøkelse som gjennomføres. Undersøkelsen baserer seg på svar fra over 1200 bedrifter i Europa, med fokus på e-handel, internettbasert kommunikasjon og mobile tjenester.

Kun i underkant av syv prosent av de spurte sier de i betydelig grad er involvert i internasjonal e-handel. Det er den laveste andelen blant de 16 landene som er med, og halvparten av gjennomsnittet i Europa.

- Dette er et alvorlig signal. Norske bedrifter er i ferd med å innta en posisjon på sidelinjen av en viktig europeisk handelsarena. Dette tyder på et kortsiktig, isolasjonistisk syn, i motsetning til et europeisk flertall, sier markedsdirektør Diego MacKee i Nextra i pressemeldingen.

Likevel forventer mer enn halvparten at deler av omsetningen vil være webbasert innen utgangen av 2003. Et overveldende flertall mener også at Internett er en sikker kanal for finansielle transaksjoner, og en av fire oppgir at de faktisk tjener penger på sine websider.

Til toppen