Norge en jumbo på IT-beredskap

Og kunnskapsverdiene havner langt bak i køen

Norge en jumbo på IT-beredskap
Skårer lavt: Ideer, patenter og dokumentasjon på teknologiutvikling kan være sentrale for konkurranseevnen, men blir rangert lavt når data skal sikres, viser ny undersøkelse. Bilde: Colourbox

Når bedriftens data blir utsatt for en sikkerhetsrisiko, blir de immaterielle verdiene rangert lavt her på berget.

Det kommer frem i en internasjonal spørreundersøkelse gjennomført av Vanson Bourne for selskapet NTT Com Security.

Ingen plan

Og de fleste er sikre på at noe kommer til å skje i tiden som kommer. 83 prosent av norske ledere regner med at virksomheten vil bli utsatt for sikkerhetshendelser i fremtiden.

Derimot oppgir kun 38 prosent at de har en oppegående strategi for informasjonssikkerhet. En enda lavere andel, 34 prosent, har en konkret plan for håndtering av sikkerhetshendelser. Dermed er norske virksomhetene blant de dårligste på sikkerhetsstrategi, ifølge undersøkelsen.

Mye på gang

Bildet ser lett dystrere ut ved å snu tabellen:

Mer enn 60 prosent står uten tiltaksplaner når det først kommer et vellykket dataangrep - sett med angriperens øyne.

Oppturen er at 22 prosent av bedriftene har regler og retningslinjer under utvikling, viser undersøkelsen. Den er foretatt blant 100 beslutningstakere uten direkte IT- og sikkerhetsansvar i større norske virksomheter. Totalt omfatter undersøkelsen 800 beslutningstakere i Norge, Sverige, Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Hong Kong og Australia.

USA på topp

I nabolandet Sverige er beredskap bedre. Her har 60 prosent av virksomhetene fått på plass en informasjonssikkerhets-policy. USA er best i klassen med 76 prosent.

Les også: Norgeshistoriens største dataangrep blir ikke tatt på alvor

Glemmer ideene

Deltakerne ble bedt om å rangere hvilke data som er viktigst å beskytte. Jevnt over kommer immaterielle verdier langt ned på listen. Ti prosent av lederne i Norge mener «intellectual property» er de viktigste dataene.

I praksis er det snakk om ideer, strategier, patenter og teknologiutvikling. For kunnskapsbedrifter er dette ofte kjernen i konkurransekraften.

Kundene først

Kundedata er viktigst å beskytte for 40 prosent, mens 27 prosent mener at informasjon om forretningsresultater er viktigst.

Her er den samlede rangeringen for alle landene:

Ikke så viktig: Diagrammet viser andelene i den internasjonale undersøkelsen som rangerte ulike typer data som «ganske viktig» og «viktigst» å beskytte.
Ikke så viktig: Diagrammet viser andelene i den internasjonale undersøkelsen som rangerte ulike typer data som «ganske viktig» og «viktigst» å beskytte.

Les også: Massive dataangrep over hele Europa

Les mer om: