Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Norge er alene om å kreve sporing av kollektivreisende

Anonymt billettkjøp regnes som en selvfølge i andre europeiske land. I Norge krever en fersk lov at navn og adresse lagres i fem år. Datatilsynet, Jernbanedirektoratet og Ruter har satt seg på bakbeina og peker på menneskerettighetene.

Ruter påpeker at sporing av billettkjøp strider mot andre lovverk, og avventer en avklaring før de begynner å knytte persondata til billettkjøp i app slik det kreves i nyinnført lov.
Ruter påpeker at sporing av billettkjøp strider mot andre lovverk, og avventer en avklaring før de begynner å knytte persondata til billettkjøp i app slik det kreves i nyinnført lov. Illustrasjonsfoto: Fotograf Birdy - Birgitte Heneid

Tidligere i høst skrev digi.no om hvordan en fersk lovendring med virkning fra 1. januar 2019 for første gang krever sporing av omsetning som skjer i apper og på nett. Endringene innebærer at navn og adresse på kjøper skal knyttes til alle billettkjøp og lagres i fem år. Endringen skal være i direkte konflikt med både personopplysningsloven og retten til privatliv i menneskerettighetene.