Norge er alene om å kreve sporing av kollektivreisende

Anonymt billettkjøp regnes som en selvfølge i andre europeiske land. I Norge krever en fersk lov at navn og adresse lagres i fem år. Datatilsynet, Jernbanedirektoratet og Ruter har satt seg på bakbeina og peker på menneskerettighetene.

Norge er alene om å kreve sporing av kollektivreisende
Ruter påpeker at sporing av billettkjøp strider mot andre lovverk, og avventer en avklaring før de begynner å knytte persondata til billettkjøp i app slik det kreves i nyinnført lov. Illustrasjonsfoto: Fotograf Birdy - Birgitte Heneid

Tidligere i høst skrev digi.no om hvordan en fersk lovendring med virkning fra 1. januar 2019 for første gang krever sporing av omsetning som skjer i apper og på nett. Endringene innebærer at navn og adresse på kjøper skal knyttes til alle billettkjøp og lagres i fem år. Endringen skal være i direkte konflikt med både personopplysningsloven og retten til privatliv i menneskerettighetene.