Norge er mest på nett

Størst nettpenetrasjon i verden, men linjene er tregere enn i våre naboland.

Norge er mest på nett

Størst nettpenetrasjon i verden, men linjene er tregere enn i våre naboland.

Den globale internettilbyderen Akamai Technologies har spesialisert seg på høyytelsesaksess for næringslivet, og antas å håndtere mellom 15 og 20 prosent av all trafikken på nettet, gjennom 61.000 servere som er plassert i 70 land.

Det gir en unik kjennskap til verdens nettbrukere. Langt på vei alle nettbrukere benytter infrastrukturen til Akamai, som regel uten å vite det selv. (Kundene deres inkluderer store selskaper som Microsoft, Amazon, Adobe, Yahoo, Apple og mange mange andre).

Nå hevder nettgiganten at Norge er det landet i verden som forbruker flest IP-adresser, målt per innbygger.

Hele 2.296.474 IP-adresser er i bruk her til lands. Det utgjør 0,49 IP-adresser per innbygger, opp fra 0,42 for ett år siden.

Ingen land forbruker flere IP-adresser per innbygger enn Norge, ifølge Akamais rapport for 4. kvartal 2009.
Ingen land forbruker flere IP-adresser per innbygger enn Norge, ifølge Akamais rapport for 4. kvartal 2009.

Finland ligger på andre plass med 0,44. Både Finland og Norge rykker dermed forbi Sverige (0,43) som toppet denne listen i fjor.

Det viser rapporten «State of the Internett» for fjerde kvartal 2009 som nettgiganten Akamai la frem denne uken.

Tallene er et anslag. De tar eksempelvis ikke høyde for at brukere kan ha flere IP-adresser for ulike enheter (håndholdte enheter, hjemme-PC, jobb-laptop og lignende). Ifølge Akamai gir tallene likevel en pekepinn på det enkelte lands internettpenetrasjon.

Det understrekes at Akamai ikke tar høyde for at flere brukere kan være representert ved bare én IP-adresse, ved at de benytter felles proxy eller brannmur.

Akamai leverer enorme mengder med mediefiler og dokumenter over internett. Dermed er de også i stand til å måle brukernes hastigheter.

Snitthastigheten for alle nettbrukere i Norge er på 4,2 Mbit/s, ifølge rapporten.

Akamai måler vel 465 millioner unike IP-adresser hver dag. Av disse er 2.296.474 fra Norge.
Akamai måler vel 465 millioner unike IP-adresser hver dag. Av disse er 2.296.474 fra Norge.

Det er foran Finland (3,5 Mbit/s), men samtidig et godt stykke bak Danmark (5,2 Mbit/s) og Sverige med en snitthastighet på hele 6,1 Mbit/s.

Sør-Korea troner øverst på listen over land med de raskeste internettlinjene, med et snitt på 11,7 Mbit/s, etterfulgt av Hong Kong med 8,6 Mbit/s og Japan med 7,6 Mbit/s.

Raske Trondheim

Det er naturligvis store lokale forskjeller innen landene. Særlig havner kjente universitetsbyer høyt på listen.

Her utmerker Trondheim seg med en snitthastighet på 10,4 Mbit/s. Det er faktisk nest høyest i noen europeisk by, kun slått av Oxford i England. Denne listen domineres ellers av byer i USA og Sør-Korea.

Høyeste snitthastighet i noen by finner man i Berkeley, USA, også det en kjent universitetsby. Der er gjennomsnittsfarten på 18,3 Mbit/s.

Angrepsvektorer

Rapporten byr ellers også på interessante funn om angrep over internett. Port 445 var den klart mest benyttede ved angrep over internett, noe som trolig skyldes fjorårsverstingen - Windows-ormen Conficker.

Minst 7 av 10 angrep benyttet port 445. Denne porten brukes av SMB-tjenesten i Windows og er en kjent angrepsvektor.

Port 445 er den klart mest benyttede angrepsvektoren, ifølge Akamai. Kilde: «State of the Internett, Q4 2009»
Port 445 er den klart mest benyttede angrepsvektoren, ifølge Akamai. Kilde: «State of the Internett, Q4 2009»

I alt måler Akamai 465 millioner unike IP-adresser daglig, men selskapet mener å vite at det reelle antallet brukere er nærmere en milliard.

Til toppen