Norge er slett ikke IT-jumbo

At Norge i FNs rapport om utvikling og teknologi rangeres som en IT-sinke i Norden, synes statssekretær Tore O. Sandvik er meningsløst.

FN-rapporten om utvikling og teknologi sier at Norge er en teknologisinke i Norden (og nummer 12 i verden). Mer om rapporten FNs utviklingsprogram la frem i går, finner du ved å følge pekerne under.
Statssekretær og regjeringens eKoordinator Tore O. Sandvik i Nærings- og handelsdepartementet mener rapporten peker på en spesiell utfordring vi har i Norge, nemlig at vi er i ferd med å få altfor få realister (altså ungdommer som velger matte/fysikk).


- Dette er en utfordring det ikke finnes noen enkle grep for å løse, sier han til digitoday.

FN rapporten plasserer Norge etter resten av Norden som teknologisk utviklet nasjon hovedsaklig fordi andelen av høyteknologi-eksport ikke er høy her hjemme.

- Det er en meningsløs vurdering av Norge som avansert teknologinasjon, sier Sandvik som påpeker at Norge i denne rapporten også havner etter land som Senegal og Bolivia når det gjelder andelen høyteknologi av total eksport. Den indikatoren er meningsløs.

Sandvik peker på at Norge eksporterer mye olje og gass (som vi bruker svært avansert teknologi på å få opp fra store havdyp), vi eksporterer mye fisk (der vi bruker svært avansert kunnskap og ny teknologi) og vi er verdens tredje største skipsfartsnasjon (der vi både eksporterer tjenester for 80 milliarder kroner i året, og bruker svært avansert kommunikasjonsteknologi - og annen teknologi).

- Det blir derfor helt feil å rangere lands teknologiske utvikling ut ifra eksportandelen av høyteknologiske produkter, istedenfor bruken av produktene, mener eKoordinatoren.

- Derfor blir også påstanden om at nordmenn er IT-sinker helt meningsløs. Nordmenn er tvert imot blant de mest avanserte brukerne av ny teknologi i verden!

Sandvik er forøvrig enig i at vi i Norge har en stor utfordring når det gjelder å få opp andelen ungdom som ønsker og ta realfag, for å sikre avansert teknologiutvikling også her hjemme.

Rapportene kan du laste ned som PDF-filer (krever Acrobat Reader) fra UNDPs nettsted. Gå direkte til denne undersiden og velg rapport. Nedlastingen var ikke helt stø da digitoday.no testet den utover ettermiddagen onsdag, men det går jo an å prøve.

Til toppen