Norge et eliteland på Internett-bruk

På listen over hvordan verdens land utnytter Internett, gjør Norge et solid hopp fra i fjor. Men Sverige og Danmark slår oss fremdeles. Her er tallene:

IBM og bladet The Economist har gjennomført sin årlige analyse på hvordan verdens land utnytter Internett.

På listen, som omfatter 60 land, er det USA som lenge har dominert. Men i år kan svenskene og danskene juble. For begge slår de USA som nå havner på tredjeplass. USA har stått stille, mens Sverige og Danmark begge har øket sin score betraktelig.

Av 10 mulige poeng får Sverige nå 8,67.

Studiet vurderer Internett-bruken ut fra seks kriterier: Hvor mange som er koblet til Internett og teknologien de bruker (deriblant andelen bredbånd), forretningsliv generelt, bruksraten av Internett, både privat og for bedrifter, lovverk og politisk tilpasning til Internett, sosiale og kulturelle hovedfaktorer (environment) og noe IBM kaller "Supporting E-Services", altså basistjenester på Internett. Et eksempel på dette er trolig det internett-ifisert banksystemet vi har i Norge.

Nederland får samme score som IBM og det gjør også England. Etter disse følger Finland og så Norge med en totalscore på 8,28, en tiendel bak Finland.

Den store nyheten er at Norge har hoppet fra en 11. plass til 7. plass, forbi land som Australia, Sveits og Canada og Hong Kong.

Norge scorer særlig høyt på i hvor stor grad både privatpersoner og bedrifter har tatt i bruk Internett. I denne svært viktige kategorien ligger Norge på andreplass, bare slått av 'söta bror'.

- Nordvest-Europa, Nord-Amerika og Australia er så å si like avanserte, sier Peter Korsten, sjef for IBMs Institute for Business Value i Europa.

Han advarerer Frankrike og Italia som scorer henholdsvis 7,7 og 7,37 poeng i undersøkelsen, at de er i ferd med å falle bak tatt i betraktning at de er Vest-Europeiske land.

På bunnen av listen ligger Aserbajdsjan og Kasakhstan med henholdsvis 2,37 og 2,52 poeng.

Til toppen