Norge faller på liste over digital modenhet

Norge var tidlig ute med mye på IT og tele, men nå tar mange land oss igjen.

Norge faller på liste over digital modenhet

Norge var tidlig ute med mye på IT og tele, men nå tar mange land oss igjen.

Economist Intelligence Unit og IBM gjør en årlig undersøkelse som resulterer i en oversikt over hvilke land som er mest modne for den digitaliserte verden.

I årets rapport faller Norge ut fra topp ti listen og ender på en ellevte plass, to plasser ned fra fjorårets rapport. Danmark topper listen, etterfulgt av USA og Sveits.

Det er små marginer som skiller Norge fra toppen og det tolker rapporten til å vise at den digitale kløften mellom landene er i ferd med å lukkes.

I undersøkelsen er det brukt cirka 100 forskjellige parametere for å komme frem til hvor modent et land. Blant parameterne finner vi målepunkter som bredbåndsdekning og det offentliges digitale tilbud.

Totalt rangeres 68 land i rapporten som er tilgjengelig her.

Til toppen