Norge får biometriske pass

Til høsten kommer neste generasjons pass med biometrisk ansiktsgjenkjenning.

Til høsten kommer neste generasjons pass med biometrisk ansiktsgjenkjenning.

Terrorvirksomhet og økt kriminalitet setter større krav til politiarbeid over grensene. Pass skal derfor nå utstyres enten med biometriske data eller som i USA med RFID-brikke som lar passkontrollen avlese opplysningene på avstand.

I Norge er det vedtatt at neste generasjons pass skal ha ansiktsgjenkjenning med biometriske data.

Vedtakene om biometriske pass i EU skyldes i stor grad press fra USA som vil kreve slike pass som vilkår for innreise fra visumfrie land innen oktober 2005.

Ifølge seksjonssjef Steinar Talge ved Politidirektoratet vil det foreløpig ikke være aktuelt med gjenkjenning av fingeravtrykk.

Passproduksjon og utrulling skal nå ut på anbud, og alt skal være tilrettelagt innen oktober for ny utrulling. Utseende vil være nokså likt dagens pass.

Talge forteller at Norge følger EUs regler, som i november vedtok en ny ordning for biometriske pass. I stedet for at bare ansiktstrekk skal nedfelles i passenes elektroniske brikke, heter det nå at også fingeravtrykk skal registreres og lagres.

Det erstatter et tidligere vedtak fra i våres der bare ansikter skulle registreres og nedfelles i biometriske pass. Dersom vedtaket opprettholdes i de øvrige EU-organene, kan de først biometriske EU-passene være klare til høsten, men da bare med ansiktstrekk. De første passene med fingeravtrykk kan først komme om tre år.

Både fingeravtrykk og ansikter skal oppbevares i et sentralt europeisk register som skal betjene hele Schengen-systemet, og gjøres tilgjengelig for politiet.

Forslaget om at 450 millioner EU-borgere skal registreres med fingeravtrykk ble fremmet av Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, Spania og Tyskland. De eneste EU-landene som har avvist forslaget er Estland, Finland, Latvia og Sverige.

Storbritannia og Tyskland ønsker dessuten å innføre irisskanninger som en tredje biometrisk identifikator i de nye passene.

Til toppen