Norge får Europas mest moderne sykehus

Når nye St. Olavshospital står ferdig vil et digitalt og trådløst nett håndtere alle former for kommunikasjon.

Når nye St. Olavshospital står ferdig vil et digitalt og trådløst nett håndtere alle former for kommunikasjon.

St. Olavshospital skal være ferdig utbygd i 2006 og har fått bred oppmerksomhet fra hele verden. Det nye universitetssykehuset satser milliardbeløp på IKT-utstyr med et datanettverk som eneste bærende kommunikasjon.

– Det nye sykehuset har fått masse oppmerksomhet i Europa, og har kommet helt i forkant av utviklingen, sier daglig leder i Cardiac Medical, Peter Malling til digi.no.

Han forteller at Norge ligger i verdensklassen på IKT-teknologi i sykehusene, på linje med Japan. Som en systempartner av Cisco på telefoni og mobiler, slår han fast at USA ligger fem år bak Norge i utviklingen.

Porsgrunn-selskapet Cardiac var en av underleverandørene til den prestisjefylte millardkontrakten Helsebygg Midt-Norge.

– Selskapet vant kontrakten om leveranse av pasientterminaler, som gjør det mulig for pasienter å se på TV, sende e-post, bestille mat, lese pasientjournaler og ringe gratis lokalt. Pasienten kan også regulere varmen og styre persienner fra terminalen.

Kontrakten innebærer et gjennombrudd for Cardiac, som har fått forespørsler fra lignende prosjekter i Danmark, Belgia og Sverige. Cardiac vil først og fremst ha fokus på det norske markedet, og håper å få en tilsvarende kontrakt til det nye universitetssykehuset i Akershus, Ahus.

Helsekontrakten innebærer den største kontrakten noensinne innen dette markedet. Prosjektet går over tre faser, der første fase har en total verdi på 335 millioner kroner. 10 prosent av summen tilfaller Cardiac. Den andre fasen går over åtte år med drifting og vedlikehold med tillegg av opsjoner til en totalramme på rundt 700 millioner kroner.

Maling ser for seg et testsenter som vil være ferdig januar 2005. Ettersom sykehuset først er ferdigbygd i 2006, vil det ikke være operativt før da. I første fase skal 360 senger utstyres med pasientterminaler som økes med ytterligere 500 senger i fase to.

Det digitale sykehuset gjør også hverdagen lettere for helsemedarbeideren som kan kommunisere trådløst overalt i området. All kommunikasjon, det vil si tale, data og bilder, går over det samme digitale nettverket. All informasjon skrives bare en gang. Synkroniseringsrutiner oppdaterer pasientjournaler, og sørger for at fastleger eller andre henviste spesialister også holdes à jour.

Cardiac har siden 1991 levert avanserte IT-løsninger til oljesektoren og har sitt utspring fra Sintef. For åtte år siden så selskapet at den samme teknologien kunne bidra til å nå ambisjonene om det «papirløse sykehus».

Tidligere Statoil-sjef Harald Norvik er leid inn i selskapet som mentor.

Til toppen