Norge får nødnett i 2009

Etter nesten 10 års utredning, har Stortinget endelig vedtatt å bygge et felles, digitalt nødnett.

Etter nesten 10 års utredning, har Stortinget endelig vedtatt å bygge et felles, digitalt nødnett.

Stortinget har omsider vedtatt å bygge et digitalt nødnett for brannvesen, politi og helsevesen i Norge. Også andre brukere med beredskapsansvar vil få tilgang til nettet fra starten av.

Beregnede kostnader er 3,6 milliarder kroner. Bevilgningen vil først gjelde i 2006 og

nødnettet er først planlagt ferdig innen år 2009.

Det er ennå ikke valgt teknologi, selv om mye tyder på at det går mot den samme Tetra-løsningen (Terrestrial Trunked Radio) som det England nå har brukt i tre år allerede.

- Det vil bli en avveining mot Tetra-nett, Tetrapol og CDMA-nett. Vi ønsker å gi staten størst mulig valgfrihet og vi legger opp til en teknoginøytral anbudskonkurranse, sa prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet til digi.no tidligere i høst.

Det nye nødnettet vil gi etatene bedre dekning, avlyttingssikkert samband, mulighet for tverretatlig kommunikasjon og tilgang til databaser ute i felten.

Minst seks leverandører vil slåss om milliardkontrakten byggingen av det norske nødnettet gir. Også utenlandske, blant annet det franske og multinasjonale selskapet EADS.

Andre store aktører som har meldt sin interesse er Nokia, Motorola , Marconi og Siemens. Som i de fleste store teleprosjekter i Norge, vil Telenor trolig spille en vesentlig rolle i en eventuell utbygging av nødnettet.

Her er noen av kravene:

  • Ikke avlyttbare telekommunikasjon.
  • Fleksibel, gruppeorientert kommunikasjon.
  • Garantert fremkommelighet for prioritert trafikk, uavhengig av belastning i vanlige, tilgjengelige, offentlige nett.
  • Mer fullstendig radiodekning.
  • Tilgang til databaser fra personell i felt (ettersøkte, kjøretøy, giftkartotek).
  • Posisjoneringssystemer for kjøretøy.
  • Bruk av billedoverføring.
  • Overføring av data fra medisinske instrumenter.
  • Mulighet til å benytte tjenesteradio for å få tilgang til vanlig telefon.
Til toppen