Norge først ute med elevprøver over Internett

Prosjektet BITE-IT skal teste engelskkunnskaper til norske skoleelever over Internett.

Prosjektet BITE-IT skal teste engelskkunnskaper til norske skoleelever over Internett.

Fra og med våren 2005 er det obligatorisk gjennomføring av nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk for alle elever på 4., 7., og 10. trinn i grunnskolen og på grunnkurs i videregående opplæring.

Prosjektet BITE-IT skal om tre uker starte en større test der elever fra 1.200 skoler skal prøves i engelskkunskaper over Internett. Testen gjelder lesing og lytting.

- Dette er et meget spennende prosjekt ettersom vi blir det første land i verden som gjennomfører testen over Internett, forteller prosjektleder Angela Hasselgreen i BITE-IT.

Hun er ansvarlig for faget engelsk, men samarbeider tett opp mot den tekniske IT-siden. BITE-IT er et enkeltstående forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Læringssenteret der blant andre Universitetet i Bergen bidrar, som igjen har fått hjelp av BITE-IT til utviklingen.

Det er første gang at noe land i verden på denne måten gir seg i kast med nasjonale prøver over Internett. Testene skal foregå i løpet av vel 10 dager og det forventes stor trafikk over testserveren når anslagsvis 65.000 elever skal testes på så kort tid i et

oppgavesett tilpasset sitt alderstrinn.

Elevene som skal testes over Internett blir gitt en kode og passord. Testen erlagt opp på tre forskjellige nivåer. De sterke elevene får en tøffere test enn de andre.

De nasjonale tester skal kjøres hvert år, og Hasselgreen håper at verktøyet BITE-IT vil bli en innarbeidet metode for alle klassetrinn som skal testes på sikt.

- Vi må først få grønt lys fra Læringssenteret som må investere i utstyr og integrering på skolene, sier Hasselgreen.

Og utsiktene kan synes lovende. Utdannings- og forskningsdepartementet har akkurat lansert en ambisiøs plan på digital kompetanse i skoleverket, som forespeiler at Norge skal være best i 2008. BITE-IT kan bli et viktig virkemiddel i denne målsettingen.

Til toppen