Norge godt synlig på supermaskinkartet

Presentert på en ny måte. viser dataene at slett ikke mange er foran Norge på supermaskintoppen.

Norge godt synlig på supermaskinkartet

Presentert på en ny måte. viser dataene at slett ikke mange er foran Norge på supermaskintoppen.

Den nyeste oversikten over verdens raskeste superdatamaskiner ble gjort tilgjengelig for et par uker siden. En gjennomgang av de viktigste endringene finnes i denne artikkelen.

The New York Times har dog vært kreative og presenterer dataene på en spennende måte, som gir leserne god oversikt over de hundre kraftigste maskinene.

På denne siden finnes det et slags verdenskart hvor datamaskinene er plassert geografisk. Det viser på en svært god måte hvor i verden det meste av regnekraften er samlet.

Siden Norge har to superdatamaskiner blant de hundre kraftigste i verden, én i Tromsø og én i Bergen, er også Norge med på oversikten Det interessante er at det ikke er så veldig mange andre land som er med - bare 18 i alt.

Oversikten viser også at Norge er fullt på høyde med blant annet G7-landet Canada når det gjelder regnekraft.

Ta en titt selv. Flytter du musen over skivene på kartet, får du mer informasjon om de enkelte maskinene. Se gjerne også på den andre illustrasjonen på siden, som viser utviklingen i regnekraft siden 1993.

Til toppen