– Norge har et fiberproblem

Datasenter-investor om hvorfor Norge ikke slåss om de store.

– Norge har et fiberproblem
Byrne Murphy er styreleder i Digiplex, den største datasenter-aktøren i Norge med investeringer på flere hundre millioner kroner. - Datasenter er det samme som flyplasser for luftfartsindustrien, sa Murphy om hvorfor han har investert tungt i denne sektoren. Nå advarer han mot for svake linjer ut av landet. Bilde: Svein Erik Dahl/Digiplex

De siste årene har flere aktører fremmet planer om datasenter i Norge. Investorer ser muligheten å benytte rimelig, fornybar kraft, vårt kalde klima og stabile politiske styre som salgsargument for å få de store IT-selskapene til å legge sine datasentre til Norge.

Så langt har Norge slitt i konkurransen. Google valgte Finland mens Facebook landet i Sverige. Hvorfor?

En hovedårsak er at fiberkapasiteten ut av Norge er langt mindre enn det våre konkurrentland kan stille opp med, kunne investor Byrne Murphy fortelle på Digiplex' frokostseminar Digital Kraft i Oslo tidligere denne uken.

Lite internasjonal fiber

Murphy er styreleder i Digiplex og er den som har investert mest i datasentre i Norge de siste ti årene. Foruten to sentre i Norge eier Digiplex også et stort datasenter utenfor London.

– Når vi er i USA og snakker med de store aktørene som Microsoft så ser de raskt på kartet og hvilke linjer som går ut av Norge, sa Murphy og dro opp en foil for de fremmøtte: Her går det tre fiberkabler fra Norge til kontinentet. En til Storbritannia og to over til Danmark.

Det er for få fiberlinjer ut av Norge.
Det er for få fiberlinjer ut av Norge. Bilde: Digiplex

– Man skulle tro at det gikk flere via Sverige, men det er ikke tilfelle. Saken er at det er for lite kapasitet ut av Norge. I Norge er det mer enn nok, men dere har en sovende utfordring når det kommer til konnektivet ut av landet, sa Murphy.

Det er en voldsom vekst i bruk av blant annet video over nettet. Dette vil dra opp investeringene i datasentraler verden over. Men hvordan kan Norge konkurrere? Det prøvde Byrne Murphy å svare på under Digiplexs-seminaret Digital Kraft denne uken.
Det er en voldsom vekst i bruk av blant annet video over nettet. Dette vil dra opp investeringene i datasentraler verden over. Men hvordan kan Norge konkurrere? Det prøvde Byrne Murphy å svare på under Digiplexs-seminaret Digital Kraft denne uken. Bilde: Svein Erik Dahl/Digiplex

Dette er særs viktig for de store aktørene, som er avhengig av lynraske forbindelser og mange forskjellige ruter ut av landet.

Kraftpriser

Han pekte også på en annen viktig utfordring: Prisen på kraft. Dette er den aller viktigste variable kostnaden. Å sette opp et datasenter koster omtrent det samme uansett hvor vi verden du er. Den store forskjellen kommer i prisen på kraft. Et stort datasenter kan sluke like mye energi som en småby.

Mens prisen i Norge er på 48 øre per kilowatt-time er prisen i Storbritannia på 62 øre, Sverige på 62 øre (nær Stockholm) og 53 øre (lengre nord). På Island er prisen på lave 17 øre, mens den i Finland nå er på 52 øre per KWh. Men i Finland, påpekte Murphy, jobber de nå med å få prisen ned til 42 øre ved å fjerne avgifter.

Reell kraftpris i øre per kilowattime: Også her har Norge en utfordring.
Reell kraftpris i øre per kilowattime: Også her har Norge en utfordring. Bilde: Digiplex

Det vil kunne gjøre det norske markedet mindre konkurransedyktig. Samtidig har vi en stor fordel i Norge: Vår energi er ren. I markeder som Storbritannia er det en dårlig kraftbalanse som vil kunne trekke prisene oppover og i Europa begynner karbon-avgifter å gjøre seg gjeldende.

Skal bygge mer

Digiplex har i dag to datasentre i Norge: Et på Ulven i Oslo og ett på Rosenholm i nærheten av hovedstaden. De har vært tilstede i det norske markedet siden 2002 og har så langt investert 590 millioner kroner. Men begge de to sentrene, som har rundt 80 større og mindre kunder, begynner å bli fulle.

– Derfor investerer vi nå i ett nytt senter i Oslo, kunne Murphy kunngjøre på Digiplex sitt frokostseminar. De ville ikke fortelle hvor senteret skal være, men det blir basert på luftkjøling og være modulbasert for å kunne vokse raskere med etterspørselen i markedet.

Digiplex har også startet byggingen av et datasenter i Finland, fremgår det av selskapets nettsider.

    Les også: