Norge har fått professor i e-læring

Morten Flate Paulsen er utnevnt til professor i nettbasert utdanning ved NITH.

Morten Flate Paulsen er utnevnt til professor i nettbasert utdanning ved NITH.

Utviklingsleder Morten Flate Paulsen ved NKI Nettskolen er utnevnt til professor i nettbasert utdanning ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH).

Paulsen er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim. Han har arbeidet med nettbasert utdanning siden første halvdel av 1980-tallet, det vil si siden lenge før internettbølgen. Han har en doktorgrad i voksenutdanning fra Pennsylvania State University og er tilknyttet Centre for Distance Education ved Athabasca University i Canada.

Professor-utnevnelsen kroner nesten tjue års pionerarbeid. Paulsen har studert utviklingen av nettbasert utdanning i Norge og internasjonalt, og kartlagt læreres og studenters holdninger og erfaringer. Parallelt har han vært en aktiv pioner på området. NKIs nettstudier har nå 400 kurs og 6000 studenter på nettet. Denne virksomheten mottok Rosings kompetansepris i 2003.

– Nettbasert utdanning har utviklet seg fra småskalaeksperimenter ved enkelte høyskoler og universiteter, til ordinær drift ved enhver utdanningsinstitusjon. Utviklingen går enormt raskt, særlig i Skandinavia, sier Paulsen i en pressemelding

Internasjonal oppmerksomhet

Professoren mener at hele utdanningssektoren er i ferd med å endre seg, og at Norge ligger i forkant av den internasjonale utviklingen. Det kan gi oss et fortrinn i den kommende konkurransen om de globale nettstudentene.

- De skandinaviske landene ligger langt fremme når det gjelder nettbasert utdanning. Dette gjelder spesielt på områder som teknologisk infrastruktur, innføring av læringsplattformer, systemintegrasjon og storskaladrift.

Forskning om nettbasert undervisning er da også ettertraktet i internasjonale miljøer. Paulsen er en hyppig brukt foredragsholder. Hans siste bok, Online Education and Learning Management Systems: Global E-learning in a Scandinavian Perspective, er solgt over internett til kjøpere i 20 land.

Til toppen