Norge henger etter i skyen

Norske virksomheter investerer mindre i skytjenester enn svenskene og finnene, viser en undersøkelse av VMware og Tieto.

Cloud computing concept on digital background
Cloud computing concept on digital background (Bilde: Colourbox)

Norske virksomheter investerer mindre i skytjenester enn svenskene og finnene, viser en undersøkelse av VMware og Tieto.

Majoriteten av virksomhetene flytter kun de enkleste tjenestene over i skyen, skriver Finansavisen.

– Generelt er det kun et fåtall som tar hele steget ut i skyen, sier norgessjefen i VMware, Angeliqua Ramming-Gaden.

Angeliqua Ramming-Gaden i VMware. (Arkivfoto)
Angeliqua Ramming-Gaden i VMware. (Arkivfoto) Foto: Kurt Lekanger, digi.no

I en undersøkelse av VMware og Tieto er det blant annet sett på norske, svenske og finske virksomheters utnyttelse av skyen.

– Utviklingen går i riktig retning i alle de tre landene, særlig blant norske virksomheter og offentlig sektor. Men Norge er fremdeles svakest på skymodenhet sammenlignet med våre naboer, fastslår Ramming-Gaden.

I 2015 brukte snaut 50 prosent av norske virksomheter skytjenester. To år etter er andelen nærmere 80 prosent, men:

– Dessverre er det få som går hele veien og flytter kritisk infrastruktur, selv om dette er mer kostnadseffektivt, mer fleksibelt, raskere og sikrere, sier Ramming-Gaden.

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)
Til toppen