Norge i tet, men lav på bruk av offentlig IT

Bruken av de offentlige IT-tjenstene er skuffende lav i Norge, viser nye tall. Her er Accentures råd til IT-minister Røys:

Norge i tet, men lav på bruk av offentlig IT

Bruken av de offentlige IT-tjenstene er skuffende lav i Norge, viser nye tall. Her er Accentures råd til IT-minister Røys:

I dag la Accenture frem sin syvende undersøkelse i serien «Leadership in Customer Service» Building the Trust", en globale undersøkelse om offentlig sektors bruk og i hvordan de har digitalisert sin kontakt med innbyggere.

Tidligere har Accenture rangert de forskjellige landenes digitale utvikling, men seniorkonsulent Jon Helge Andersen i Accenture, forteller at de i år har gjort en vri.

- Ett år er kort tid, og vanskelig å måle ut strategier som bør sees over en lengre periode. Vi har derfor dypdeintervjuet 45 toppledere fra offentlige instanser om myndigheters bruk av teknologi til offentlige tjenester, sier han til digi.no.

Accenture har valgt ut de 11 beste landene som har utmerket seg på digitale offentlige tjenester. Canada har lenge ligget i tet, men med godt følge fra Norge, Danmark, Singapore, Australia, Frankrike, Japan, Finland, Storbritania, Irland og USA og Spania.

Resultatet ble presentert på et seminar hos Accenture i dag, og byråkratisk sjef for det offentliges IT-politikk, Fred-Arne Ødegaard, framholdt at Norge har utmerket seg med en rekke gode digitale tjenester.

- Vi var tidlig ute med Internett på universiteter og høyskoler (Uninett), vi har felles digitale søkeropptak gjennom Samordna Opptak, studenter kan søke digitale lån gjennom Lånekassen, og vi har en portal for digitale selvangivelser gjennom Altinn.

Likevel er det et faktum at MinSide-portalen, som skulle være lansert i desember, på nytt har blitt utsatt.

Og selv om over 1,4 millioner nordmenn leverte selvangivelsen via Altinn i år, var det bare 144 000 flere nordmenn som brukte portalen fra 2005 til 2006. Det er med andre ord et langt lerret å bleke, for det er fortsatt godt over halvparten av Norges skattbare innbyggere som ikke leverer selvangivelsen på nett.

Accenture har derfor full fokus på å skape tillit hos borgerne, og gir sterke anbefalinger om at tillit er noe som framover må prioriteres.

- Mens vi i 1999 fokuserte på teknologi, brukergrensesnitt og plattformer, ser vi nå på hvordan myndighetene kan klare å nå brukerne og innfri deres forventninger. Vi har fortsatt en stykke å gå, og borgerne må få en klar forståelse at bruken både er lønnsom og sikker, forteller Andersen.

Accenture har derfor satt opp en strategisk liste med forslag på hvordan myndighetene skal gå fram for å få opp den digitale bruken blant borgere:

Gulrotprinsippet. Det skal lønne seg å levere digitalt. Dette er noe Norge allerede har prioritert ved å gi mulighet for å forlenge fristen dersom man leverer selvangivelsen digitalt.

Eller Finland som tilbyr betaling av parkering over mobiltelefon. Dette gjør det mulig for brukerne å kun betale for den faktiske bruk.

High touch push: Lære borgere hvordan man skal bruke teknologien. For eksempel at offentlige kontorer kan ha tilgjengelig PC-er for publikum som kan bli veiledet av personale på stedet om bruk av digitale tjenester.

Stick: Sette kjepper i hjulet-prinsippet. Danmark krever for eksempel at alle leverandører skal bruke elektronisk fakturering for å kunne inndrive fordringer.

Til toppen