Norge i tet på digitale kartdata

Men manglende tilgjengelighet er et stort problem, sier Petter Reinholdtsen.

Norge i tet på digitale kartdata
Bjerkøy i Vestfold-skjærgården utenfor Nøtterøy, fra hhv OpenStreetmap.no og Norgeskart.no. Dugnadsprosjektet OpenStreetmap tar sikte på å tilby så gode gratiskart som mulig. Det er langt igjen før de når samme kvalitet som Norgeskart, som har tilgang til kartene som Norge lovprises for av EuroGeographics. Disse kartene styres av Norge digitalt, og er ikke fritt tilgjengelig. Bilde:

Den europeiske organisasjonen for nasjonale kartverk, EuroGeographics, har gransket omfanget av digitale kartdata i Europa, og hvor tilgjengelig de er for kommuner og etater.

31 land er med i undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av EU-programmet Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Programmet har som siktemål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot naturkatastrofer som ras, flom, oversvømmelse og havnivåstigning.

Fem land utmerker seg, og Norge kommer ut som best i klassen. De andre er Danmark, Latvia, Spania og Tyskland.

Alle kan tilby mange av datasettene som GMES har pekt ut som særlig relevante, både som vektordata, rasterdata og digitale terrengmodeller, heter det i en pressemelding. Alle har dessuten visningsløsninger på Internett, og de kan tilby nedlastingstjenester.

– Norge utmerker seg ved både å ha gjort alle digitale kartdatasett tilgjengelig og ved å tilby denne informasjonen gjennom mange gode visnings- og nedlastningstjenester gjennom et omfattende samarbeid mellom Kartverket, kommuner og etater. Dette gjør at tilgangen på oppdaterte og kvalitetssikrede kartdata er bedre enn i de fleste land i Europa, sier Dave Lovell i EuroGeographics.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier seg glad for at Kartverket og Norge digitalt-samarbeidet fører til at Norge er langt fremme og utmerker seg i den europeiske undersøkelsen.

Peter Reinholdtsen, leder i NUUG og aktiv i OpenStreetmap, er ikke like imponert.

– Det er ingen overraskelse for meg at tilgjengeligheten til kart hos medlemmene av kartellet Norge digitalt er god. Men for oss på utsiden av kartellet er tilgjengelighet av det som burde være felleskapets og innbyggernes kart dårlig, sier Reinholdtsen til digi.no.

Reinholdtsen mener bruksvilkårene til kartene fra medlemmene i Norge digitalt hindrer nyskapning.

– Selv om en er villig til å betale den ublu prisen som forlanges får en fortsatt ikke tilgang til kartdata uten bruksbegrensninger.

Dette står i kontrast til fribrukskartet OpenStreetmap, mener han.

– Der fremmer bruksvilkårene nyskapning og lar meg skape nye tjenester uten å måtte søke om tillatelse fra det offentlige.

Reinholdtsen mener frislipp av offentlige kartdata er påkrevet, også for å bedre sikkerheten til fjells og til sjøs.

– Mon tro hvor mange ulykker på sjøen som kunne vært unngått hvis sjøkartdata var tilgjengelig uten bruksbegrensninger, slik at enhver med GPS eller kartplotter tilnærmet kostnadsfritt kunne sikre seg mest mulig oppdaterte sjøkart? Det hjelper jo ikke at offentlige etater har enkel tilgang til sjøkartene når det samme ikke gjelder hver båtkaptein og småbåtfører. Jeg tror samfunnet som helhet hadde tjent på å unngå kostnadene ved disse ulykkene ved å tvinge sjøkartverket til å publisere sine kartdata på Internett uten bruksbegrensninger.

Les mer om: