Norge i teten på skole-IT

Det står ikke så verst til med datamaskiner i den norske skolen likevel - hvis vi sammenlikner oss med andre land.

Det står ikke så verst til med datamaskiner i den norske skolen likevel - hvis vi sammenlikner oss med andre land.

En fersk internasjonal undersøkelse viser at Norge ligger ganske bra an på bruk av IT i skoleverket sammenliknet med andre land. Det er kanskje en viss trøst for lærere og elver som slåss om PC-er og Internett-linjer at det ikke er bedre i utlandet.

Dette viser en fersk undersøkelse utført av International Association of Evaluation of Education Achievement (IEA) som har sjekket IT i skoleverket i 26 land. For første gang deltar Norge i undersøkelsen, som viser at Norge ligger bra an, både når det gjelder barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Den grundige undersøkelsen telte ikke bare antall maskiner, men studerte opplæring av lærere, bruk på IT-støtte, programvare, tilgang på Internett, bruk av pedagogisk programvare og andre variabler.

Undersøkelsen viser en ekstrem forbedring - Norge kom sent i gang med IT i skoleverket, for i 1995 lå i langt med hele 55 elever per maskin, mens tallet nå er nede i åtte elever per PC.

Norge kommer stort sett godt ut av undersøkelsen som avdekker at PC-er og Internett er på full fart inn i skoleverket. Norge kommer på andreplass, bak Singapore, når det gjelder tetthet av informasjons- og kommunikasjonsutstyr blant elever i den videregående opplæringen.

Undersøkelsen viser at Norge ligger bak Canada og Danmark i antall skoler og prosent av elevene som har tilgang på Internett. Rundt 37 prosent av de norske skoleelevene sier nå de har nettilgang.

Også for grunnskolen hører Norge med i den internasjonale førstedivisjonen. Canada har den største maskintettheten på barnetrinnet med åtte elever per datamaskin, mens Norge er i det øvre sjiktet med 13 elever per maskin. På ungdomstrinnet er det ni elever per datamaskin. I videregående opplæring må fire elever dele på en datamaskin.

Men i alle land sliter skoleverket med hvordan de skal bruke IT effektivt i undervisningen og å utdanne lærere på IT-siden.

Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet mener undersøkelsen er hyggelige nyheter, men ønsker mer fokus på pedagogisk programvare og integrasjon av IT i undervisningen enn antall maskiner.
Hele undersøkelsen finner du her.

Til toppen