Norge ikke lenger blant de beste IT-landene

Norge vrakes fra IDCs "fem på topp"-liste over de mest utviklede IT-landene. Se oversikt her:

Norge vrakes fra IDCs "fem på topp"-liste over de mest utviklede IT-landene. Se oversikt her:

De nordiske landene har alltid havnet høyt opp på IDCs "Information Society Index" (ISI). Indeksen måler hvordan informasjonsteknologi utnyttes i 53 land. I årets måling, som viser til 2003, havner Norge imidlertid et stykke ned på listen, en 9. plass.

Norge skyves dermed ut av "fem topp-listen", hvor Norge har vært i flere år tidligere. Sverige, som har tronet øverst på listen i fire år, skyves nå ned på listen av toppkandidaten Danmark.

Slik er de tre nordiske landenes plassering på 2003-indeksen (2002-plassering i parentes):

Danmark: 1 (2)

Sverige: 2 (1)

Norge: 9 (4)

Hele listen:

1. Danmark: 1 (2)

2. Sverige: 2 (1)

3. USA : 3 (8)

4. Sveits: 4 (7)

5. Canada: 5 (10)

6. Nederland: 6 (3)

7. Finland: 7 (5)

8. Korea: 8

9. Norge: 9 (4)

10. Storbritannia: 10

Det er land som USA, Sveits og Canada som inntar plassene etter Danmark og Sverige. Dermed skyves land som Norge, Nederland og Finland lenger ned på listen over de mest uviklede IT-landene.

Formålet med undersøkelsen er å måle en nasjons evne til å ta i bruk og nyttiggjøre seg av informasjonsteknologi. På samme måte som BNP (brutto nasjonalprodukt) måler et lands økonomiske velstand, så måler ISI landets kapasitet og velstand innen IT.

Undersøkelsen undersøker og vurderer 15 ulike variabler i fire hovedgrupper: PC-er, Internett, telekom og sosiale faktorer.

Til toppen