Norge ikke med på toppliste

Norden er godt representert på Red Herrings innovasjonsliste for Europa, men Norge er fraværende.

Norden er godt representert på Red Herrings innovasjonsliste for Europa, men Norge er fraværende.

Hvor er Norge? Ingen norske selskaper er funnet verdige til det amerikanske teknologimagasinet Red Herrings liste over Europas og Israels 100 beste innovasjonsselskaper, på tross av at magasinet har klart å finne 11 selskaper fra våre nordiske naboer.

Listen er en årlig tradisjon, og de 100 er valgt fra en liste på 600 selskaper som ble vurdert. Selskapene er vurdert ut ifra finansielle data, subjektive kriterier som lederskapets kvaliteter og utførelsesstrategi, og hvor dedikerte de er til forskning og utvikling.

Best i Norden er ikke uventet Sverige og Finland, med fem selskaper hver. Danmark er inne på listen med ett selskap.

De svenske selskapene er Cypak, Hotsip AB, MySQL, Operax AB og Transmode Systems AB. Det danske selskapet er End2End, mens Finland er representert ved CRF Inc, Hybrid Graphics Ltd, Jutel, Oy, Leiki Ltd og Meridea Financial Software Ltd.

Til mulig trøst for norske selskaper kan man mistenke Red Herring for å lete mest i de områdene de kjenner best. Nokia-land er et selvsagt område å speide etter nye selskaper med Nokia-potensiale og Sverige er også et velkjent teknologiland. Desstuen er Storbritannia inne med 33 selskaper, og Israel med 20.

Til toppen