Nordmenn ligger helt i tet i å ta i bruk nye teknologier for konsumering av innhold.
Nordmenn ligger helt i tet i å ta i bruk nye teknologier for konsumering av innhold. (Bilde: All Over Press/Bloomberg Getty Images)

– Norge ivrigst etter ny medieteknologi

Har svært høy utbredelse av både smartmobiler, nettbrett og IPTV.

Mediebyrået ZenithOptimedia har kommet med en rapport om bruken av det selskapet kaller for ny medieteknologi i 19 utvalgte markeder, deriblant Norge. Undersøkelsen tar for seg hvor utbredt bruken av smartmobiler, nettbrett og IPTV er i de ulike landene.

Norge pekes ut som det landet som har den gjennomsnittlig høyeste utbredelsen av disse tre teknologiene til samme. Ifølge ZenithOptimedia hadde 65 prosent av alle norske innbyggere smartmobil i 2012, mens 13 prosent hadde nettbrett. Gjennomsnittet i de 19 landene var henholdsvis 44 og 9 prosent.

Inkluderer man IPTV-utbredelsen i Norge, som ZenithOptimedia ikke har oppgitt i pressemeldingen, ender vi her på berget opp med en gjennomsnittlig prosentandel for utbredelsen av de tre teknologiene på 38,8 prosent. Ut fra dette beregner vi at IPTV-utbredelsen i Norge i fjor var på 38,4 prosent av husstandene, gitt at vi har regnet riktig. Dette er i så fall en veldig høy andel, siden gjennomsnittet i de 19 landene var på 6,6 prosent.

I den sammenlagte rangeringen kommer Frankrike på andre plass med 35,7 prosent, fulgt av Nederland med 35,1 prosent, Sverige med 31,3 prosent og Danmark med 31,2 prosent utbredelse.

Sverige leder klart i smartmobilkategorien. Hele 73 prosent av svenskene bruker smartmobil. Men landet er ikke blant de ledende når det gjelder nettbrett. Her ligger Australia, Frankrike, Irland, Nederland og USA i tet, blant de 19 landene som er med i undersøkelsen. Utbredelsen er på mer enn 15 prosent i alle disse fem landene.

Den sammenlagte utbredelsen av smartmobiler, nettbrett og IPTV i 19 utvalgte land i 2012 og 2015 (estimat), ifølge ZenithOptimedia.
Den sammenlagte utbredelsen av smartmobiler, nettbrett og IPTV i 19 utvalgte land i 2012 og 2015 (estimat), ifølge ZenithOptimedia. Bilde: ZenithOptimedia

2015

Men ZenithOptimedia mener at Norge ikke vil greie å beholde den sammenlagte førsteplassen i lang tid. Selv selskapet mener at det norske prosenttallet vil med nesten ti prosentpoeng fram til 2015, ventes Norge å bli passert av både Nederland, Frankrike og Irland i denne perioden.

Om Nederland skriver ZenithOptimedia at det er ventet en ekstrem vekst i bruken av IPTV i landet i denne perioden. I 2010 var andelen 10 prosent av husholdningene, i 2012 27 prosent. I 2015 ventes denne andelen å ha vokst til hele 91 prosent. Det betyr at tradisjonell kabel- og satellitt-tv blir nesten utradert. Også i Canada ventes det sterk vekst i utbredelsen av IPTV, slik at 69 prosent av husstandene vil ha IPTV i 2015.

I motsatt ende av skalaen finner vi Russland, hvor utbredelsen av IPTV ikke ventes å bli høyere enn 1 prosent i 2015. I gjennomsnitt for de 19 landene ventes det at utbredelsen vil vokse fra 6,6 til 9,0 prosent.

Utbredelsen av smartmobiler ventes å vokse fra gjennomsnittlige 36 prosent til 72 prosent innen 2015. Brasil ligger bakerst med 18 prosent i 2012. Denne andelen ventes å vokse til 33 prosent i 2015. Andelen i Sverige ventes å vokse fra 73 prosent til 93 prosent.

Det er ventet at utbredelsen av nettbrett vil vokse fra 5 til 13 prosent, i gjennomsnitt for de 19 landene. Andelen ventes å bli på 45 prosent i Frankrike og hele 50 prosent i Irland innen 2015. Det er i stor grad dette som bidrar til at Norge ventes å ramle ut av topp tre.

Den ventede nettbrettveksten i Irland skyldes delvis myndighetenes satsing på bruk av nettbrett i skolene.

Til toppen