Norge kan bli EUs veiviser i helsenett

Om få år skal alle EU-land kunne utveksle pasientinformasjon digitalt. Norge kan bli veiviser.

Om få år skal alle EU-land kunne utveksle pasientinformasjon digitalt. Norge kan bli veiviser.

Den tre dager lange eHealth-konferansen som denne uken går i Malaga, har full fokus på hvordan pasientinformasjon kan samspille over landegrensene.

Vi reiser mer enn før, jobber i utlandet og ferierer i stor grad utenfor Norges landegrenser. Skjer det en ulykke og man må på sykehus i utlandet, kan det være livsviktig å få rask tilgang til pasientens journal. Er det spesiell medisin pasienten bruker, er man allergisk mot noe, har man diabetes og så videre, er dette forhold som raskt kan avdekkes med tilgang til et felles helsenett.

Men Europa har kommet sørgelig til kort, selv om EU-kommissær for helse og IT, Viviane Reding, opplyste under konferansen at EU har investert 500 millioner euro på e-helse de siste 20 årene.

Det diskuteres nå for fullt hvordan alle land skal innføre et nasjonalt helsenett, som deretter integreres internasjonalt. I Malaga denne uken er det full fokus på interoperabilitet for å sikre at de forskjellige IT-systemene kan snakke sammen.

Norge har kommet langt, og startet arbeidet med telemedisin allerede for 20 år siden. Det er ingen tilfeldigheter at Norge ble utpekt som vertsland for tilsvarende arrangement i fjor, og at vi i denne uken er representert med fem innledere på årets internasjonale helsekonferanse.

Statsviter Eva Gjerdrum fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST) var blant dagens innledere som snakket om hvordan man skal forholde seg til ulikheter, basert på 20 års erfaring.

Norge har en stor fordel ettersom vi er få innbyggere og har fått betydelige midler dekket av staten. Landet vårt er dessuten grisgrendt, og det er spesielt erfaringer fra Nord-Norge Gjerdrum trakk fram fra sitt foredrag.

Andre EU-land sliter med mer fragmentert oppbygging i helsevesenet, mens Norge har hatt full strategisk fokus. Sosial- og Helsedirektoratets har utarbeidet Samspill 2007, som er en plan på hvordan man skal lykkes å reorganisere helsevesenet mellom de utallige etater, fra sykehus, fastleger og kommunale pleie- og sykehjem.

– Vi har gode erfaringer med telemedisin der hvor det er lite tilgang til spesialister, men det bør være tilsvarende teknologisk grunnlag i urbane strøk, framholder hun.

Selv om det er et langt lerret å bleke, kan Norge bidra til å gi videre sine metoder, erfaringer og rutiner til andre land.

Det er spesielt innen radiologi og ultralyd, Norge har fått prøvd ut teknologien.

Samarbeidet er utspilt mellom helseinstitusjoner i Finnmark mot spesialister på nyresykdommer (nefrologer) i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Dialysepasienter fra Finnmark kan ha behov for å gå til kontroll både to og tre ganger i uken for å måle verdier. Nå kan målinger utføres fra lokale helseplasser i Alta eller Hammerfest av en sykepleier eller lege som over videokonferanse og ultralyd eller elektronisk stetoskop konsulterer spesialister direkte i UNN.

Både liv og betydelige reisekostnader kan spares inn ved slik telemedisin.

    Les også:

Til toppen