Norge kan få 20.000 flere IT-arbeidsplasser

Norge vil få 20.000 flere IT-arbeidsplasser ved å redusere piratkopiering av programvare, mener BSA og IDC.

Norge kan få 20.000 flere IT-arbeidsplasser

Norge vil få 20.000 flere IT-arbeidsplasser ved å redusere piratkopiering av programvare, mener BSA og IDC.

Piratjegerne i Business Software Alliance (BSA) har gått sammen med analytikerne i IDC og satt opp en prognose for hva som vil skje i Norge med en gradvis reduksjon av piratkopieringsraten på ti prosentpoeng over fire år, fra 34 prosent i 2002 til 24 prosent i 2006. Den norske prognosen er en del av en internasjonal undersøkelse som omfatter 57 land.

Undersøkelsen er publisert på Internett og kan lastes ned land for land.

I tillegg til å øke sysselsetting i IT-sektoren fra noe under 50.000 i 2002 til noe under 70.000 i 2006, påstår prognosen at omsetningen i IT-sektoren vil få utviklingen oppgitt i denne tabellen:

IDC mener det er først og fremst lokale aktører, og ikke de globale, som har mest å tjene på å redusere piratraten, definert som andelen ulisensiert programvare i bruk i næringslivet og i det offentlige. (BSA er foreløpig ikke opptatt av privat piratkopiering.) Det forklares med at mange av fordelene vil tilfalle lokale tjenesteytere og distributører, og fordi lokale programvarehus vil i større grad kunne reinvestere i egen bedrift.

– Det er en forutsetning for entreprenører at de kan oppnå fortjeneste på de produktene de utvikler. Når omsetningen øker, kan de ansette flere mennesker. Dette betyr at når opphavsretten respekteres, åpner det for mer kreativitet, noe som igjen gir muligheter for bedrifter, myndigheter og arbeidstagere. Dette øker igjen aktiviteten i den lokale økonomien, øker skatteinntektene og støtter viktige, offentlige tjenester, sier Eilert Hanoa, formann i BSA Norge.

Den økte veksten som følge av reduksjonen i piratraten, vil dessuten bidra med over tre milliarder kroner i økt skatt til det offentlige.

En tilsvarende nedgang i piratraten i Vest-Europa som helhet, vil gi 200.000 flere jobber, 91 milliarder dollar i økt økonomisk vekst, og 22,5 milliarder dollar i økt skatteinngang, hevder rapporten.

Til toppen