Norge kan få amerikansk mobilnett

Staten skal auksjonere de gamle NMT-frekvensene, noe som åpner for enda et mobilnett.

Staten skal auksjonere de gamle NMT-frekvensene, noe som åpner for enda et mobilnett.

Det gamle NMT-nettet er stengt og staten ved Samferdselsdepartementet skal auksjonere ut de ledige frekvensene. Dette kan åpner for en ny mobilaktør. For Stortingets overordnede telepolitiske mål er økt konkurranse for Telenor og Netcom.

I tillegg til den mulige NMT-erstatteren, kommer Teletopias GSM-nett og 3s kommende UMTS-nett. Men disse har til felles at de bare vil bygges ut i tettbebygde strøk. Distrikts-Norge vil ikke få større konkurranse.

Det skal NMT-frekvensene sørge for, men det er en stor hake ved utlysningen. GSM bruker ikke 450 Mhz-frekvensens som blir ledige. Muligheten til å skape et nytt mobilnett åpner seg fordi mobiltelefoner som bruker det såkalte CDMA-systemet opererer på rundt 450 Mhz.

CDMA er det dominerende systemet i USA og flere asiatiske land

Dette er dog en sperre - kunder som skal tiltrekkes til det nye nettet må kjøpe seg mobiltelefoner som kan brukes CDMA og kanskje GSM ved siden av. Det er trolig mulig å sette opp systemer som gir kontakt mellom alle GSM-bruker og CDMA-brukerne i et nytt nett.

- Staten vil ha tilbake en dekning som går tapt med NMT, forteller telesjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, til digi.no. Vi vet ikke hvordan interessen for frekvensene er, men vi har mottatt spørsmål fra potensielle aktører, forteller hun.

Auksjonen skal avgjøres i juni. Det er ikke satt noe minstebeløp, men det påløper frekvens

på 4,5 millioner kroner.

Den nye tillatelsen, som nå skal tildeles ved auksjon, vil tre i kraft fra 1. januar 2005, med 15 års varighet.

"I vilkårene for den nye tillatelsen er det tatt inn et krav om etablering av minst 30 basestasjoner, som gir en beregnet minstedekning på 16 000 km², og at dekningen skal være etablert innen 15. september 2005. Det må være god tilgang på terminaler for at dekningskravet skal kunne anses oppfylt. Planer for hvordan denne dekningen skal tilbys må godkjennes av Post- og teletilsynet. "

Her finner du hele utlysningen av NMT 450 Mhz-frekvensene

Til toppen