Norge kan få e-handelsklassifisering

Å få klassifiseringssenteret til Norge kan bety mye for norsk næringsliv.

Å få klassifiseringssenteret til Norge kan bety mye for norsk næringsliv.

Det er planer om å etablere et globalt klassifiseringssenter for ehandel i Norge, skriver handel.no. Å få klassifiseringssenter for ehandel til Norge kan få stor betydning for norsk næringsliv gjennom aktiv opplæring og bevisstgjøring på e-handel.

Den tidligere FN-direktøren John Sverre Svendsen og styreleder i ECCMA, John Svendsen, har lagt frem forslaget for finanskomiteen og næringskomiteen i Stortinget. Sammen med ordfører i Askim, Hans Jakobsen og Helge Simonsen fra Ibistic, har Svendsen tatt initiativet til et samarbeid med Data Interchange Standards Association (DISA) i USA. Det er søkt om seks millioner kroner i startkapital til senteret, som skal være selvfinansierende etter tre år.

Det FN-eide internasjonale klassifiseringssystemet UNSPSC er tatt i bruk som standard i Norden. Blant andre IBX og Ibistic benytter det i sine ehandelsplattformer. Program for ehandel i det offentlige har krav om kategorisering av produkter etter UNSPSC.

UNSPSC er et globalt og nøytralt kodesystem spesielt utviklet for elektronisk handel. Det er eid av FN og ikke påvirket av kommersielle krefter.

Det finnes forskjellige klassifiseringssystemer for ehandel, men mange av dem er proprietære eller utviklet for et spesielt formål. Eksempler på dette er tollvesenets HC (Harmonized Tariff System) og EU sitt CPV (Common Product Vocabulary), som regulerer offentlige anbud i EU/EØS-området.

EUs CPV gir bare en grovsortering av produkter og kontraktstyper ved annonsering av offentlige anbud. UNSPSC er et komplementært system som er skreddersydd for ehandel.

Til toppen