Norge kjøper stadig mer IT-produkter

For første gang siden 2001 vokste importen av IT til Norge og satte ny rekord i fjor. Her er tallene:

For første gang siden 2001 vokste importen av IT til Norge og satte ny rekord i fjor. Her er tallene:

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tall i dag som viser at norske bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner kjøpte IT-utstyr for rekordsummer i fjor.

I 2004 ble det importert IKT-varer for 36,1 milliarder kroner. Dette tilsvarte en vekst på 20,9 prosent i forhold til året før og en vekst på 5,6 prosent i forhold til toppårene 2000 og 2001.

Eksporten hadde også en positiv utvikling i 2004 og økte med 8,5 prosent til 13,1 milliarder kroner fra året før. Det er imidlertid et stykke igjen til toppåret 2001 da det ble eksportert IKT-varer for 15,2 milliarder kroner, skriver SSB.

Eksporten av IKT-varer utgjorde 5,8 prosent av den samlede eksporten av tradisjonelle varer i 2004. Dette er den laveste andelen som er registrert i hele perioden fra 1996 til 2004, forteller SSB. Trolig kan blant anent høy oljepris ha bidratt til at IT-eksporten veier mindre i regnskapet.

Importen av IKT-varer utgjorde 11,3 prosent av den samlede importen av tradisjonelle varer i 2004. Denne andelen tilsvarer om lag gjennomsnittet for perioden 1996 til 2004.

Telekommunikasjonsutstyr dominerer eksporten - dette salget utgjorde 5 milliarder kroner eller 38,5 prosent av den samlede eksporten av IKT-varer i 2004.

Varegruppen datamaskiner var tilsvarende den klart største varegruppen når det gjelder import, men det er import av telekommunikasjonsutstyr som steg mest i fjor (hel rød strek på grafen.)

I 2004 ble det importert datamaskiner for 14 milliarder kroner. Dette tilsvarte 39,2 prosent av den samlede importen av IKT-varer.

Det er Oslo og Akershus-regionene som står for mesteparten av eksporten, konkluderer SSB.

Ved forsendelser av IKT-varer blir opprinnelsesfylke registrert ved eksport og tollsted ved import. På bakgrunn av disse registerdataene kan eksport og import av IKT-varer fordeles per landsdel. Eksporten av IKT-varer var størst fra Oslo og Akershus med 4,3 milliarder kroner i 2004.

Lavest var eksporten fra Hedmark og Oppland med 82 millioner kroner. I tillegg til eksport fra de enkelte landsdeler blir varer som er produsert i utlandet og varer som går i direkte transitt, registrert sammen med varer med ukjent opprinnelsesfylke. Til sammen utgjorde denne eksporten 3 milliarder kroner i 2004.

Når det gjelder import av IKT-varer blir kun tollsted registrert og vi vet dermed ikke hvor i landet varene havner til slutt. Av all import av IKT-varer i 2004 ble 79,8 prosent registrert på tollstedene i Oslo og Akershus, forteller SSB. men dette skyldes mye at de største import-selskapene som HP, Dell og IBM har adresse på Østlandet.

Til toppen