Norge kritiserer telebyråkrati i u-land

- Fattige husholdninger taper på brysom regulering med påfølgende høye kostnader, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes på FNs IT-konferanse.

- Fattige husholdninger taper på brysom regulering med påfølgende høye kostnader, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes på FNs IT-konferanse.

I sitt innlegg oppsummerte Sydnes erfaringene med det norsk-støttede prosjektet for mobile "telefonkiosker" på landsbygda i Bangladesh, der ni av ti "kioskoperatører" er kvinner.
Prosjektet Grameen Phone støttes av Telenor. Les:
GSM gir de beste telefonkioskene

Sydnes viste til et forskningsprosjekt knyttet til Grameen Phone, som viste at mens ordningen både bedrer kvinnenes stilling og øker inntjeningen til fattige husholdninger, motvirkes disse positive resultatene av "brysom reguleringspraksis med påfølgende dyre teknologiske løsninger og urimelig høye rater".

De mobile telefonkioskene i Bangladesh er ikke bare lettere tilgjengelig, men også langt billigere i bruk enn regjeringens nettverk av tradisjonelle kiosker med fast linje. Men mangelen på overgangslinjer mellom det faste og det mobile nettverket er en alvorlig hindring for den videre utviklingen av ordningen.

Sydnes' poeng understreker det den amerikanske finansministeren Lawrence Summers sa i sitt innlegg om at det må satses spesielt på å gi folk rimelig aksess til IKT-tjenester. Hun mente det internasjonale samfunnet må bidra til at utviklingsland kan opprette mer hensiktsmessige ordninger og få mer igjen for sine investeringer.

Sydnes svarte også på Summers' appell om økt bistand fra rik til fattig.

- Vi må vende om på de siste tiårets utilgivelige tilbakegang i offisiell bistand. Mitt land og min regjering er rede til å yte mer enn vår andel, avsluttet hun.

Les også disse artiklene om FNs IT-konferanse:
Feilslått politikk torpederer IT som utjevningsfaktor
FN-møte vil bygge ned IT-skillet
Til toppen