Norge langt fremme i kampen mot barneporno

Norge er blant landene som har gjort mest for å bremse flommen av barneporno på nett, viser en dansk undersøkelse.

Norge er blant landene som har gjort mest for å bremse flommen av barneporno på nett, viser en dansk undersøkelse.

IT- og Telestyrelsen, det danske motsvaret til norske Post- og teletilsynet, har gjort en analyse av arbeidet for å bremse og stoppe flommen av barneporno på nett i Europa. Styrelsens konklusjon er at Danmark og Norge er to av landene som har gjort mest.

Rapporten konkluderer også med at Danmark (og dermed også Norge selv om vi ikke er EU-medlem) tilfredstiller EUs mål i ”Safer Internet Plus”-programmet, skriver comon.dk.

Rapporten ligger ute her og gir Norge en høy score blant annet fordi poltiet og de store Internett-leverandørene har fått på plass et barneporno-filter som stopper tilgang til en rekke kjente nettsteder som tilbyr barneporno.

Rapporten mener av at 17 europeiske land er det de nord-europeiske landene som har kommet lengst, deriblant England, Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. I Øst-Europa har man nesten ikke gjort noe.

Til toppen