Norge leder an på IPv6

- Ingen grunn til å vente lenger, sier Post- og teletilsynet.

Norge leder an på IPv6

For ett år siden gikk det sentrale forrådet tomt for IPv4-adresser. Det var et lenge varslet, men like fullt kritisk vendepunkt i internetthistorien.

Framover vil mye dreie seg om den nødvendige overgangen til IPv6, og samspillet mellom de to internettprotokollene. IPv4 og IPv6 kommer til å leve side om side i overskuelig framtid, men innføringen haster.

Norske myndigheter har i så måte en gladmelding. Post- og teletilsynet (PT) melder at vi her til lands faktisk er ledende på innføringen av IPv6.

Norske aksesstilbydere har i langt større grad valgt å prøve ut IPv6 enn kolleger i land vi liker å sammenligne oss med. Det viser ferske tall fra RIPE, organisasjonen som er ansvarlig for tildeling av IP-adresser på Europa-nivå.

Blant alle norske internettleverandører som får IP-adresser fra RIPE har hele 48,89 prosent kunngjort såkalt IPv6-prefiks (og fått tildelt adresseblokker) per februar 2012.

Det betyr at vi går forbi Nederland (41,46 prosent) som tidligere var best i klassen. Gjennomsnittet blant EU-land ligger nå på 19,05 prosent.

Andre land ligger et godt stykke unna: Japan (31,69%), Sverige (30,59%), Tyskland (30,19%), Finland (28,57%), Danmark (26,63%), Island (25,71%), Storbritannia (16,86%) mens USA ligger helt nede på 8,94 prosent.

Tallene gir først og fremst en indikasjon på høy grad av bevisstgjøring om overgangen, mener Post- og teletilsynet.

- Grafen viser en prosentandel som har fått tildelt IPv6-adresser. Dette betyr at veldig mange av de norske aktørene har begynte å tenke på å ta i bruk IPv6, sier en fornøyd seksjonssjef for Internett og elektronisk kommunikasjon i PT, Ørnulf Storm til digi.no.

Norge gjør et byks fra ett år siden, og er nå best i klassen på prosentandel ISP-er som har kunngjort IPv6-adresseblokker.
Norge gjør et byks fra ett år siden, og er nå best i klassen på prosentandel ISP-er som har kunngjort IPv6-adresseblokker. Bilde: RIPE

Ifølge Storm finnes det ikke tilsvarende tall på hvor mange IPv6-adresser som faktisk er tatt i bruk.

- Det finnes ikke så mange andre indikatorer (på overgangen, red.anm), men vi forventer at det vil skje en utvikling på indikatorer også fremover.

Fornøyd med bransjen

Post- og teletilsynet mener noe av forklaringen på at Norge ligger såpass godt an på målingen er deres egen fokus på overgangen. For snart ett år siden etablerte de en arbeidsgruppe for å intensivere innføringen av IPv6.

- Det har nok hatt litt å si for at norske virksomheter har startet planleggingen. Dette viser at norske nettleverandører er sitt ansvar bevisst. Vi er veldig fornøyd med bransjen på dette området, sier Storm til digi.no.

Kjernenettet og den sentrale infrastrukturen på internett er allerede godt rustet for utrullingen. Det gjelder hos langt på vei de fleste nettleverandører, ifølge PTs seksjonssjef. Derimot skal det fortsatt gjenstå en del oppgradering på sluttbrukerutstyr.

Et sentralt poeng er at innholdsleverandørene, altså alle tilbydere av websider og internettjenester, må begynne å levere over dualstack, det vil si IPv4 og IPv6 i tospann.

- Det kan være på modemene til folk hjemme og i aksessnettet til tilbydere på utstyr som står nærmest sluttbrukere. Men også her har vi indikasjoner på at det skjer en god del i løpet av 2012.

Ingen grunn til å vente

Facebook, Google, Microsoft Bing, Yahoo og en rekke andre aktører vil fra 6. juni 2012 tilby tjenestene sine på permanent basis over IPv6. Begivenheten blir markert som World IPv6 Launch day.

- Når det gjelder innholdsleverandører, finnes det noen grunner til ikke å levere tjenestene sine over både IPv4 og IPv6 samtidig nå?

- Nei, det gjør det ikke. Det er ingen grunner til at både folk og innholdsleverandører ikke begynner å levere dette, sier PTs Ørnulf Storm.

digi.no har dekket overgangen til IPv6 i en rekke artikler over flere år. Under har vi samlet noen av dem.

    Les også: