- Norge ligger alltid langt fremme

Microsofts Zane Adam bruker et norsk selskap som bevis for at kundene går over fra VMware til Microsoft.

Microsofts sjef for virtualiseringsstrategi, Zane Adam, hevder at kunder begynner å bytte fra VMware til Microsoft og bruker norske Mamut som et eksempel på det.
Microsofts sjef for virtualiseringsstrategi, Zane Adam, hevder at kunder begynner å bytte fra VMware til Microsoft og bruker norske Mamut som et eksempel på det.

Microsofts Zane Adam bruker et norsk selskap som bevis for at kundene går over fra VMware til Microsoft.

Zane Adam er Microsofts sjef for virtualiseringsstrategien. digi.no fikk et intervju med ham i forbindelse med årets TechEd-konferanse.

Selv om Microsoft i forrige uke viste frem sitt nye operativsystem Windows 7 for første gang, er det ikke det som har hovedfokus på årets TechEd-konferanse. Virtualisering er en av teknologiene som Microsoft snakker mest om nå.

Administrasjonsløsningene er den store flaskehalsen i forhold til å utnytte potensialet i virtualiseringsteknologien, ifølge Microsoft og Adam. Det er en stor utfordring, og det er dette Microsoft hamrer inn som konkurrenten VMwares svake punkt.

På spørsmål fra digi.no om hva som er den neste store utfordringen når eller hvis det løses og blir godt nok, har ikke Adam et svar klart på stående fot.

Han drar frem optimalisering av lagring og mer effektiv utnyttelse av nettverkskapasiteten, samt "disaster recovery" som mulige utfordrere, men slår fast at det er administrasjon som er den store flaskehalsen.

Administrasjon er helt klart utfordring nummer en - Administrasjon er helt klart utfordring nummer en, sier Adam.

VMware har selvsagt egne administrasjonsløsninger, men Adam poengterer at de bare kan brukes til å administrere VMwares virtualiseringslag, mens Microsoft støtter Xen i tillegg til sin egen Hyper-V. Dessuten har Microsoft tatt skrittet ut for å støtte heterogene miljøer.

Mens administrasjonsløsningen er VMwares ømme punkt, er migrering av virtuelle image i sanntid et ømt punkt for Microsoft. Når digi.no spør om det, forsvarer Adam Microsoft med at løsningen er i beta og at den snart vil bli lansert.

Pris er et annet argument som Microsoft bruker i kampen mot VMware, og Adam hevder at de merker at kundene kommer over som en følge av det.

Strategien er å komme inn hos kundene med administrasjonsløsninger som støtter både VMwares og Microsofts virtualisering for så å konkurrere hardt når kundene utvider sin bruk av virtualisering. Da er lavere pris et godt kort på hånden.

- Nye lisenskjøp ender som regel i salg for oss, og vi får også nye salg som en følge av at kundene går over til oss fordi kundene opplever prisen på VMware-løsningene som for dyre, hevder Adam.

Adam drar frem det norske programvareselskapet Mamut som et eksempel på en kunde som går bort fra VMware og over til Microsofts løsninger som en følge av at det blir dyrt

- Norge ligger alltid langt fremme i å ta i bruk ny innovasjon, sier Adam til digi.no.

Her det imidlertid på sin plass å påpeke at Mamut er en av de norske IT-selskapene som har jobbet tettest med Microsoft i mange år, og at de som regel foretrekker Microsofts løsninger som en følge av det.

Likevel er det et markant tegn at de mener Microsofts virtualiseringsteknologi er både moden nok og god nok til at de flytter over sin cirka tusen server store virtuelle serverpark fra VMware til Microsoft.

Til toppen