Norge må ta vare på EDB Fellesdata

Alle bank-oppkjøpene flytter ut mange IT-jobber. Nå må vi verne det som er igjen, mener IBM-sjef Morten Thorkildsen.

Alle bank-oppkjøpene flytter ut mange IT-jobber. Nå må vi verne det som er igjen, mener IBM-sjef Morten Thorkildsen.

I det lille norske bankmarkedet reduseres antall banker kraftig, noe som fører til tap av mange IT-arbeidsplasser. Ferske eksempler på dette er Nordeas (Kreditkassen) utflagging av IT-drift til Sverige og Fokus Banks utflagging til Danmark.

Nå mener IBM Norge at denne utviklingen truer den generelle IT-bransjen i Norge. For det er ikke mange store IT-selskaper som lager produkter igjen i Norge.

- Sammenlignet med utlandet ligger den norske bankbransjen ligger svært langt fremme fordi bankene tidlig forsto at man måtte samarbeide. Dette skapte Bankens Betalingssentral og Fellesdata, en felles organisasjon for utvikling og drift av IT-systemer for mange banker, sier nyansatte IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen.

Han kjenner denne delen av IT-bransjen svært godt, da han i seks år ledet IBM Norges divisjon for bank og finans.

Fellesdata var inntil 1999 en uavhengig datasentral på Skøyen i Oslo, men ble så kjøpt av konkurrenten EDB Teamco, eid av EDB Business Partner. Teamco står i dag for driften og Fellesdata for applikasjonsutviklingen.

- Det norske bankvesenet ligger helt i front, både på teknologi og effektivitet. Land som f.eks USA ligger langt bak oss. Men nå forsvinner mange av disse IT-miljøene fra Norge og vi står i realiteten igjen med svært få kompetansesentre, påpeker Thorkildsen overfor digi.no.

Thorkildsen trekker særlig frem EDB Fellesdata som et sentralt miljø. Han mener at deres systemer er gode eksempler på hvor langt frem den norske bank-IT-bransjen ligger. Dette er hyggelige nyheter for EDB Fellesdata, som mange nok forbinder med nedetiden datasentralen opplevde høsten 2001.

    Les også:

- Det ligger svært mye avansert forretningslogikk i systemene til bl.a. Fellesdata som er noe av det bedre som er laget, sier IBM-sjefen til digi.no.

Thorkildsen trekker også frem bankkort-systemene til Fellesdata og deres systemer for arkivering av transaksjoner.

IBM-sjefen kan bare delvis beskyldes for å snakke i egen interesse. EDB FEllesdata er en stor bruker av IBMs stormaskiner, men det gjør også de aller fleste andre banker, og Fellesdata lager også løsninger for ulike Unix-systemer.

Thorkildsen vil ikke gi norske og utenlandske banker noen konkrete råd når de skal bestemme seg for kjøp av banksystemer fremover. Han understreker at hans uttalelser er ment som en påpekning at en kortsiktig jakt på gevinster eller andre fordeler kan rasere et utviklingsmiljø det kan være vanskelig å bygge opp igjen.

- Mer enn noensinne er IT-kompetanse en drivkraft for forretningsutviklingen innen bank og forsikring. Da er det viktig at kompetansen fortsatt finnes i landet slik at bransjen kan møte utfordringene etter hvert som de oppstår, påpeker Morten Thorkildsen.

- Det er hyggelig at Thorkildsen, som kjenner den internasjonale bankbransjen så godt, trekker oss frem, sier EDB Fellesdata-sjef Ole Urdahl til digi.no.

- Vi ser jo at vår fellesmodell har skapt et tungt miljø i et lite land. Så vidt vi vet er det ellers bare i Danmark at mange banker har slått seg sammen om IT-drift.

Til toppen