Norge med eBusiness forsprang

Norsk industri kan være med å sette standarden for fremtidens eBusiness. Paradoksalt nok skyldes dette blant annet en råvarebasert økonomi.

Norsk industri kan være med å sette standarden for fremtidens eBusiness. Paradoksalt nok skyldes dette blant annet en råvarebasert økonomi.

Blir Norge eBusiness introvert eller eBusiness extrovert i fremtiden ?

Ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Forrester Research Inc, "Sizing Global Online Exports" ligger Norge svært godt an i kappløpet for legge mest mulig av handelen med utlandet over på eBusiness i årene fremover.

Totalt regner selskapet med at det vil foregå eksporttransaksjoner for 1400 milliarder dollar årlig online på global basis innen 2004. Av dette vil 400 milliarder dollar av den grenseoverskridene handelen skje på såkalte B2B markedsplasser.

Dette betyr at 18 prosent av all verdenshandel vil avvikles over Internett på dette tidspunktet. For de nordiske landene som helhet spår analysebyrået at hele 24 prosent av eksporten vil foregå online.

Canada, Norge og Danmark vil være de landene som overfører mesteparten av handelen til eBusiness. Dette skyldes ikke minst at disse landene sitter på en rekke standardiserte råvarer innen skog, papir, fisk og ikke minst olje- og gassprodukter som transaksjonsmessig kan håndteres enkelt fordi Internettpenetrasjonen er relativt høy.

For Norges del spår selskapet at rundt 28 prosent av alle eksporttransaksjoner vil håndteres over Internett, mens en tilsvarende del av importen vil bli håndtert på samme måte.

Fordelen for de nasjonene som er tidlig ute er at disse vil kunne være med å utvikle standarder for hvordan denne handelen skal foregå. Dette gjelder i første rekke prosedyrer for salg, logistikk og innkjøp.

Til toppen