Norge med i EUs sikkerhetsbyrå for Internett

Norge og flere av de andre EFTA-landene har i dag vedtatt å melde seg inn i EUs sikkerhetsbyrå for nettverk og informasjon.

Norge og flere av de andre EFTA-landene har i dag vedtatt å melde seg inn i EUs sikkerhetsbyrå for nettverk og informasjon.

Norge skal sammen med de andre EFTA-landene som deltar i EØS, Island og Liechtenstein, melde seg inn i European Network and Information Security Agency (ENISA), som formeldt ble etablert av EU i mars i fjor. Byrået vil bidra hjelpe medlemslandene med å utvikle en kultur for nettverks- og informasjonssikkerhet, som skal være til nytte for både innbyggere, konsumenter, bedrifter og den offentlige sektoren.

Avgjørelsen om deltakelse ble gjort under et møte for EØS' felleskomite, hvor European Parliament and Council Regulation (EC) No 103/2005 ble innlemmet i EØS-avtalen.

En nærmere beskrivelse av ENISA finnes i denne artikkelen.

Til toppen