Norge på topp i e-helse

Norge er i verdenstoppen i bruk av IT i helsesektoren, og St. Olavs Hospitalet har vakt internasjonal oppmerksomhet.

Norge er i verdenstoppen i bruk av IT i helsesektoren, og St. Olavs Hospitalet har vakt internasjonal oppmerksomhet.

Det nye regionsykehuset i Trondheim vekker oppmerksomhet langt utenfor landets grenser.

St. Olavs Hospital i Trondheim gjennomgår nå en storstilt utbygging og oppgradering. Det etableres et trådløst datanettverk over hele sykehuset, og alle pasienter får egen dataterminal med Internett, telefon, TV, radio og dataspill.

Det nye sykehuset har robottrallene, som sørger for helautomatisk transport av mat, sengetøy og medisiner. All kommunikasjon blir uavhengig av papir og pasientjournalene føres elektronisk.

Den elektroniske pasientjournalen for Helse Midt-Norge får mer enn 12.000 tilknyttede brukere og vil være blant de største helsedatabaser i Europa.

Det er Siemens som er valgt til systemintegrator for det nye sykehuset, med ansvar for driftskontroll, bygningsautomatisering og koordinering av alle byggtekniske installasjoner.

Sykehusinformasjonen vil knyttes sammen med alle opplysninger som angår pasientens helse med primærlegene, apotekene, eldresenter og hjemmehjelp.

Elektroniske resepter, som vil gjøre det enklere å kjøpe medisiner, er allerede under utprøving. Neste skritt vil bli at pasientens private lege direktebestiller røntgentjenester, laboratorieprøver eller til og med noen typer operasjoner.

Rask implementering av ny teknologi i helsesektoren fører til at også andre land kaster sine øyne på Norge. digi.no har tidligere omtalt EUs ministerkonferanse om e-helse 2005 som er lagt til Tromsø, som holdes den 23. og 24. mai. Konferansen har aldri før vært arrangert utenfor EU.

Gode forskningsmiljøer, nasjonale planer og god organisasjonsstruktur har bidratt til at Norge nå er svært langt fremme innen e-helse, mener lederen for Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen til Newswire.

    Les også:

Det er laget en egen strategisk plan for å sikre sammenheng i og retning for nasjonale satsinger på IT i sosial- og helsesektoren de nærmeste årene. Planen har fått navnet S@amspill 2007.

Til toppen