Norge på topp innen offentlig e-handel

En evaluering av e-handel i det offentlige, rangerer Norge blant de fire beste i Europa.

En evaluering av e-handel i det offentlige, rangerer Norge blant de fire beste i Europa.

- Selv om vi bare er i støpeskjea, er Norge likevel blant de fremste i Europa, sier prosjektleder André Hoddevik i sekretariatet for Ehandelsprogrammet til digi.no.

Etter halvannet års erfaring med markedsplass-konseptet i operativ drift, har sekretariatet skaffet betydelige erfaringer og kjennskap til utfordringer på bruker og leverandørsiden i Norge. Programmet eies av Arbeids- og administrasjonsdepartementet med sekretariatet plassert i Statens forvaltningstjeneste.

Formålet med Ehandelsprogrammet er å øke fokus på innkjøp og å fremme bruken av elektronisk handel i offentlig sektor.

IBX, som vant konkurransen om å drive den offentlige markedsplassen i Norge, har i dag 18 kommuner og fire fylkeskommuner knyttet til den elektroniske markedsportalen, i tillegg til de to statlige virksomhetene NTNU og Norges Landbrukshøyskole. Selv om 24 offentlige instanser ikke er mange sett i forhold til Norges 434 kommuner, er Hoddevik fornøyd.

- Vi ligger godt an i forhold til andre europeiske land, og vi har tross alt seks av landets syv største kommuner, forteller Hoddevik.

En undersøkelse gjennomført av EUs IDA-program plasserte Norge, Finland, Danmark Tyskland og Storbritannia som best på e-handel i offentlig sektor i Europa.

Storbritannia, som har brukt mye ressurser på å innføre elektroniske innkjøpskort, skal nå på studietur til Norge for å lære mer om det norske markedsplasskonseptet.

Det er spesielt på bestillingsrutiner og transaksjonshåndtering, dokumentasjoner av løsning og funksjonalitet og utfordringer med å knytte til seg leverandører, at Norge har utviklet et erfaringsgrunnlag.

Nå jobber sekretariatet tungt på for å legge til rette for adferdsendringer blant eksisterende brukere og hvordan brukeren skal anvende løsningene.

- Vi jobber mot de virksomheter som allerede har signert avtale om bruken av markedsplassløsningen og ser på hvordan vi kan gi disse et bredest mulig tjenestetilbud, sier Hoddevik.

Sekretariatet ønsker elektronisk handel skal vokse i volum, og at nye virksomheter skal ta elektroniske innkjøpsløsninger i bruk. Spesielt prioriteres statlige virksomheter som helsesektoren, undervisningssektoren, justissektor, forsvaret og samferdselssektoren i forhold til nyrekruttering.

Driftsinnkjøpene blant de offentlige virksomheter er i dag rundt 100 milliarder, mens de 24 offentlige instanser som er knyttet til den elektroniske markedsplassen, omsetter i størrelsesorden 12 milliarder. Dersom 20 prosent av disse innkjøpene gjøres gjennom Markedsplassen ehandel.no, vil dette utgjøre 2,4 milliarder kroner i året.

Ifølge Hoddevik er volumet i dag om lag 10 millioner kroner i måneden, noe som er en tidobling fra året før. Med flere store aktører på gang og en to til treårshorisont, bør 2,4 milliarder kroner i årlige elektronisk innkjøp være realistisk.

Utviklingen går mot funksjonalitet og brukernytte. Leverandører av for eksempel økonomifunksjonersystemer slik som Agresso, Visma Unique, Oracle og SAP satser nå tungt på sine innkjøpsløsninger med grensesnitt mot det offentliges markedsplassen. Dette gir de offentlige innkjøperne fordeler med en tettere integrasjon i forhold til økonomistyring og brukeropplevelser både på funksjonalitet og bestillingsrutiner.

Til toppen