Norge på verdenstoppen i retur av EE-avfall

Elretur samlet i fjor inn EE-avfall som tilsvarer over 1000 fly av typen Boeing 735.

Norge på verdenstoppen i retur av EE-avfall

Elretur samlet i fjor inn EE-avfall som tilsvarer over 1000 fly av typen Boeing 735.

Det voldsomme fokuset på å stagge forbrukerveksten og kjøpefesten de siste årene hindrer ikke at mengdene med elektrisk og elektronisk avfall vi som forbrukere kaster stadig øker. I 2007 samlet Elretur inn 16,2 kilo EE-avfall fra hver av oss. Til sammen blir det 76.000 tonn med EE-avfall – et tall som tilsvarer langt over 1000 stappfulle fly av typen Boeing 735.

Tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen forteller at salget av elektriske og elektroniske produkter økte også i 2007. Hver innbygger kjøpte forbrukerelektronikk for nesten 7000 kroner i fjor.

– Det kommer ikke som noen overraskelse at vi fortsetter å øke innsamlingsgraden av EE-avfall, tatt i betraktning at forbruket øker kontinuerlig, sier direktør i Elretur, Hans Løken.

Elretur startet sin innsamling av EE-avfall i 1999, og innsamlingsmengdene er nesten tredoblet siden oppstart. I år 2000 var gjennomsnittstallet per innbygger på cirka 6 kilo, i 2007 er det på 16,2. Sammenlignet med resten av Europa har Norge absolutt høyest innsamlingstall for EE-avfall. Kravet i EU er 4 kilo innsamlet EE-avfall per innbygger.

- Årsaken til at vi har så gode resultater, har sammenheng med at Norge var tidlig ute med å lage et system for innsamling av EE-avfall. Faktisk har Norge vært et foregangsland for returordninger for EE-avfall i Europa, sier Løken.

Elretur er fornøyde med at det landsdekkende innsamlingssystem er så godt at vi får samlet inn alt EE-avfallet som leveres til kommunale mottaksstasjoner eller tilbake til forhandlere av EE-produkter.

- Det vi allikevel er mest fornøyde med er at vi stadig også øker gjenvinningsgraden på det vi samler inn. I 2007 ble 85,6 prosent av alt vi samlet inn gjenvunnet. Det meste av dette er materialer, i størst grad metaller, som smeltes om og brukes på nytt. Særlig jern og andre metaller gjenvinnes for å kunne brukes i nye produkter, men også plast og glass er materialer som gjenvinnes for bruk i nye produkter.

Årsaken til at det er så viktig at EE-avfallet samles inn og miljøsaneres på riktig er måte er alle miljøgiftene som finnes i elektriske og elektroniske produkter. Over 3500 tonn farlige stoffer inneholdende blant annet KFK-gasser, bromerte flammehemmere, kvikksølv og asbest ble miljøsanert fra avfallet som ble samlet inn i 2007. Dette er miljøgifter som ellers kunne ha kommet ut i naturen og forgiftet både dyr og mennesker.

Mange av de elektriske produktene som kastes er produkter som er fullt brukbare, og særlig gjelder dette datamaskiner. Dette har Elretur tatt til følge og jobber sammen med Alternativ Data for å øke ombruksmulighetene på brukt datautstyr.

Elreturs innsamlingsresultater viser at det er Oppland fylke med i snitt 19,2 kilo som er flinkest på innsamling av EE-avfall. Oslo kommer desidert dårligst ut med 10,1 kilo.

Til toppen