Norge påbyr åpne dokument-formater

Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være i åpne formater.

Norge påbyr åpne dokument-formater

Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være i åpne formater.

Regjeringen melder at de har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF.

– Alle skal ha lik tilgang til offentlig informasjon. Fra 2009 vil innbyggerne kunne velge hvilken programvare de vil bruke for å få tilgang til offentlig informasjon. Regjeringens beslutning vil også bedre konkurransen mellom leverandører av kontorprogrammer. Vi vil i fremtiden ikke akseptere at statlige virksomheter låser brukere av offentlig informasjon til lukkede formater, sier IT-minister Heidi Grande Røys.

Dette er regjeringens vedtak:

  • HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett.
  • PDF er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument.
  • ODF skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren.

Kravene vil tre i kraft 1. januar 2009 for statlige virksomheter. Fornyingsdepartementet setter nå i gang et forskriftsarbeid som skal gjøre kravet obligatorisk også for kommunale virksomheter.

Vedtaket hindrer ikke offentlige etater og virksomheter i å publisere i andre dokumentformater utover HTML, så lenge dokumentene også er publisert i et av de obligatoriske formatene ODF eller PDF. Offentlige virksomheter vil ha tiden fram til 2014 til å endre allerede publiserte dokumenter slik at de følger kravene.

Det åpne dokumentformatet ODF ble vedtatt av den internasjonale organisasjonen for standarder ISO i fjor. I høst nådde ikke Microsofts alternativ, Office Open XML (også kalt OOXML eller Open XML) opp i en avstemming i ISO, selv om spesifikasjonene allerede er vedtatt i en annen standardiseringsorganisasjon, Ecma International.

I meldingen fra Regjeringen sier IT-ministeren at etater og kommuner også bør være i stand til å motta dokumenter på HTML, ODF og PDF fra brukere og samarbeidspartnerne sine.

–Vi vil også vurdere formater for dokumentutveksling med offentlig sektor og til slutt formater for utveksling av dokumenter internt i offentlig sektor, sier Grande Røys.

Administrerende direktør Trond Heier i Linpro mener Regjeringen har tatt en modig beslutning, og at vedtaket vil komme offentlig sektor til gode.

– Kampen mellom ODF og Open XML har pågått en stund. Dette vedtaket må sees på som en stor seier for ODF, og føyer seg inn i en rekke tilsvarende beslutninger.

Heier viser blant annet til at Nederland nylig vedtok et liknende påbud om ODF.

– Jeg håper for alle brukermiljøers skyld at Microsoft vil gjøre en ordentlig jobb for å samarbeide rundt ODF, legger han til. – Jeg er glad for at Regjeringen har gjort et valg, og løser opp bindingen til én bestemt programvareleverandør. Linpro vil nå for alvor begynne å adressere offentlig sektor.

Heier deltok i komitéarbeidet i Standard Norge som endte med å innstille på å avvise Microsofts søknad om ISO-godkjenning for Open XML.

– Jeg vet at det er langt igjen teknisk for å godkjenne Open XML som ISO-standard, selv om det skjer mye på det politiske planet.

Heier sier han har stor respekt for posisjonen som Microsoft har i brukermiljøene og for den utfordringen det er å bytte dokumentformat.

– Men det skal ikke være lang vei for Microsoft å sørge for at deres brukere skal kunne lagre i ODF, mener han. – Poenget nå er at vi nærmer oss konkurranse på like vilkår, og at håpløse bindinger, for eksempel til offentlige skjemaer, nå skal opphøre. Det er svært positivt at Regjeringen nå bidrar til at kundene ikke sitter igjen med svarteper.

Til toppen