Norge sent i gang med borgerportal

Norge kommer sent i gang. Britene så behovet for en nasjonal borgerportal for fem år siden.

Norge kommer sent i gang. Britene så behovet for en nasjonal borgerportal for fem år siden.

I går samlet IKT-Norge moderniseringsekspertene og andre land verden over som har utmerket seg på såkalt e-government. Målet er å få hentet ut erfaringene fra andre land når Norge nå skal lage en nasjonal portal med nyttetjenester.

Og den norske stat trenger å høste erfaringer. For der andre land spar inn store summer i etableringen av slike borgerportaler, skal den norske borgerportalen «Min side» være operativ allerede 1. juli neste år med et budsjett på noen titalls millioner kroner.

Flere e-ministere holdt foredrag i går, men av alle er det kanskje England Norge har mest å lære av. Den engelske økonomien går så det suser - i motsetning til de andre store landene i Europa.

Dette er mye takket være Tony Blair og hans mange grep for å modernisere og effektivisere England. Den nasjonale portalen har vært en sentralt grep, avslørte Andrew Pinder, lederen av Storbritannias e-government satsing fra 2000 til 2004, i går.

For England startet arbeidet allerede i 1999 - etter initativ fra Tony Blair selv.

- Myndighetene ønsket å ha fokus på lønnsomhet, tiden for industrialisering var over. Et digitalt samfunn med de gevinster det kunne gi, var et naturlig alternativ å tenke på, sier Pinder.

Den britiske stat ville ikke lengre bli oppfattet som tungrodde byråkrater som satt og fylte ut skjemaer. Målet ble det samme som norske myndigheter har satt seg - hver innbygger skal få sin egen nettside med alle tjenester som er relevante, enten det er trygd, barnehageplass eller sertifikat-fornyelse.

Men det måtte en omfattende holdningsendring til, og Pinder sammenligner det med den industrielle revolusjon. Akkurat som den første Ford-modellen ble rigid produsert i en farge og med nøyaktige de samme egenskapene, har vi i dag en markedsrettet industrialisering med en rekke valg av design og kjøreegenskaper. I dag er det masseproduksjon av biler, der forbrukernes ønsker legger premisser for produktet.

På tilsvarende måte ville staten tekke britene. I iveren etter å motivere kom det et hav av gode og dårlige forslag som regelrett endte i et forferdelig «mess». Men i dag kan den britiske stat slå seg på brystet og være fornøyd med resultatet. De fleste briter bærer i dag et digitalt ID-kort for sikker identifisering på nettet.

digi.no har bladd litt rundt på den engelske Direct Gov. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er oversiktlig og er delt inn i tjenester og informasjon til en lang rekke emner som foreldre, bilister, uføre og en seksjon for 11-16-åringer. Brukerne hjelpes også med lister over de mest brukte skjema og vanligste spørsmål.

I tillegg til tema som bil (registering/endringer) har portalen også tema som «Over 50».

Sjekk selv:

Til toppen