Norge sent i gang med nett-tjenester

Moderniseringsminister Meyers borgerportal skal være operativ fra 1. juli, men kommunene henger etter.

Moderniseringsminister Meyers borgerportal skal være operativ fra 1. juli, men kommunene henger etter.

Moderniseringsminiser Morten Andreas Meyer lanserer borgerportalen allerede 1. juli, men det vil neppe bli et fullstendig tilbud. Borgerportalen skal tilby alt av offentlige tjenester til hver innbygger i Norge.

Ifølge Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er det i dag kun 10 av i alt 434 kommuner som tilbyr byggesøknader på nett. Riktignok utgjør de ti kommunene 25 prosent av befolkningen, men det er fortsatt et langt lerret å bleke.

Meyer har tidligere uttalt til digi.no at det er logistikkmessig tungt å jobbe sammen med over 400 kommuner. Departementet leter etter de mest ivrige kommuner som kan hjelpe med å komme i gang med å digitalisere tjenestene.

Assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat bekrefter til digi.no at kommunene er sent i gang med digitale tjenester, og tipper mange ikke kommer i mål verken i 2005 eller i 2006.

Den byggtekniske etaten har sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner om digital status av byggesøknader på nett. De ti kommunene som i dag tilbyr håndtering av byggesøknader på nett, står for omtrent 40 prosent av søknadene. 50 prosent av kommunene anslår at de vil ha byggesøknader på plass innen 2005.

Pillgram Larsen mener både investeringstempo og behov er avgjørende for igangsettingen av tjenesten. Å behandle søknader digitalt kreves både et saksbehandlingssystem og en modul med siste versjon som kan håndtere data som blir lagt inn. I dag er det fire leverandører som kan levere systemet.

Rogaland med 27 kommuner kan gi en god indikasjon på resten av Norge. Her er det syv kommuner som har modulen, 15 oppgir å få det i løpet av 2005 og 5 kommuner har ennå ingen planer om å innføre det.

Dette kan fort bli diskriminerende for utkantsnorge.

- Vi ser for eksempel av Gamvik kommune ved Norsund-halvøya med 1.300 innbyggere har svært lite byggesøknader. Dette vil nok også påvirke farten på digitale tilbud, tror Pillgram Larsen.

Her er de ti ByggSøk-kommunene. som dekker 25 prosent av landets befolkning:

  • Alta
  • Bergen
  • Kristiansand
  • Oslo
  • Sandnes
  • Skedsmo
  • Ski
  • Sola
  • Stavanger
  • Time
Til toppen