Norge sier ja til OOXML

Tross sterkt motstand, ble det ja fra Norge i spørsmålet om OOXML skal godkjennes som ny ISO-standard.

Norge sier ja til OOXML

Tross sterkt motstand, ble det ja fra Norge i spørsmålet om OOXML skal godkjennes som ny ISO-standard.

Etter et møte i Standard Norges IT-komité SN/K 185 har Standard Norge besluttet å si ja til at ISO/IEC DIS 29500 Office Open XML (OOXML) skal bli en internasjonal ISO/IEC-standard.

- Komiteen kom ikke fram til enighet. Standard Norges avgjørelse har derfor vært vanskelig, men vi mener det er viktig at standarden nå blir tilgjengelig som en åpen internasjonal standard. ISO/IEC vil offentliggjøre det endelige resultatet mandag 31. mars etter at alle nasjonale stemmer er telt opp, skriver Standard Norge i en pressemelding som ble sendt ut 17:52 på fredag ettermiddag.

Møtet skulle egentliv vært ferdig 13:00, men den kraftige uenigheten gjorde at det trakk ut i tid.

Tilslutt valgte Standard Norge å legge vekt på at dersom dette blir en ISO/IEC-standard, vil den bli forbedret for å imøtekomme brukernes behov på en bedre måte.

Standard Norge har tidligere stemt ”Nei med kommentarer” og gitt forslag til endringer i standarden. Kommentarene ble sendt til ISO/IEC og behandlet i et såkalt "ballot resolution"-møte i februar i år sammen med kommentarer fra en rekke andre land.

Igår skrev mange av dde sentrale motstanderne et åpent brev som ble publisert i en rekke norske medier, deriblant digi.no. Der tok de sterkt til ordet for at Norge måtte si nei. De argumenterte blant annet med at det var blitt tatt hensyn til fire av de norske kommentarene.

Standard Norge har tidligere fått kraftig kritikk for prosessen, blant annet fordi de ikke rapporterte inn noen uregelmessigheter til EU i den første runden.

digi.no kunne fortelle at Microsoft hadde fått partnere og kunder til å sende inn 37 likelydende brev til støtte for Microsofts syn. Motstanderne mener det var en utilbørlig påvirkning som burde vært rapportert inn.

Microsoft på sin side, mente det måtte være en helt legitim måte å samle støtte til sitt syn. Her kan du lese både støtteerklæringen og følgebrevet i sin helhet.

EU bestemte seg for å granske OOXML-prosessen fordi det hadde forekommet rapporter om uregelmessigheter fra flere land.

OOXML-saken har vært vanskelig for norsk IT-bransje. Interesseorganisasjonen IKT-Norge klarte ikke å bli enige om spørsmålet, og de avsto derfor fra å ha en felles mening om saken uttad. Abelia derimot, støttet OOXML og fikk kraftig kritikk for det, blant annet fra medlemsbedriften Opera.

Standard Norge er forøvrig medlem av Abelia, men de har avvist at de har blitt forsøkt påvirket derfra.

Uansett er det langt fra sikkert at Norges stemme er avgjørende. Danmark sa ja tidligere i dag, og rapporter fra andre land tyder på at Microsoft er i ferd med å få nok ja-stemmer til at de får formatet sitt godkjent.

Kampen mellom ODF og OOXML er heller ikke over. Det er ingen automatikk i at regjeringer og bedrifter velger det ene eller det andre, eller begge to, med utgangspunkt i ISO-godkjennelse. Nå blir det trolig opp til markedet å avgjøre hvilket format som vinner frem tilslutt. Det kan trolig ta lang tid.

    Les også:

Til toppen