Norge sist ut med e-resepter i Norden

Norge digitaliseres i sneglefart. Først til neste år får vi e-resepter, ifølge Tone Bringedal.

Norge sist ut med e-resepter i Norden

Norge digitaliseres i sneglefart. Først til neste år får vi e-resepter, ifølge Tone Bringedal.

Digitalisering av helsevesenet anses som Norges største IT-prosjekt, og forventes å kunne spare samfunnet for en milliard kroner i året.

Utfordringen er å få de utallige løsningene til å snakke sammen.

Allerede i 2005 var alle sykehusene i landet knyttet sammen til helsenettet med elektroniske pasientjournaler. Men parallelt med de digitale løsningene, sitter sykehusene fortsatt på analoge papirbaserte pasientjournaler.

På IT-tinget i dag forteller avdelingsdirektør Tone Bringedal i Sosial- og helsedirektoratet at det til neste år vil være en rekke pasienter som får prøve ut medisiner på elektroniske resepter.

I mars 2008 starter den første virkelige testen på e-reseptløsning med virkelige pasienter og et førtitalls leger. Testen skal gå fram til 2010, og ambisjonen er 80 prosent elektroniske resepter i 2008.

De som har behov for reseptbelagte legemidler, skal etter konsultasjon med sin lege, kunne henvende seg på hvilket som helst apotek eller bandasjist for uttak av medisiner eller medisinsk utstyr. Dette uten å måtte bringe med seg tradisjonell papirresept som i dag.

Med tanke på at det i dag utstedes 23 millioner resepter i året, vil det med en innsparing på noen kroner eller minutter per transaksjon, fort bli millioner å hente.

E-reseptprosjektet skal bidra til mer effektiv forskrivning, færre feil ved utlevering av medisiner og bedre kontroll med økonomisk oppgjør for reseptpliktige produkter.

Men Norge er sent ute tatt i betraktning at Sverige, Danmark og Island innførte elektroniske resepter for flere år siden. Finland innføre det i fjor. I Sverige og Danmark har man tatt i bruk sentral database fra 2006. På Island og Finland er man også i ferd med å innføre sentral database.

Målet i Sverige var allerede i fjor at 80 prosent av alle resepter skulle være elektroniske. I april 2006 var 55 prosent av reseptene elektroniske. I Norrbottens Län er nå 95 prosent av alle resepter elektroniske, og skiller seg fra de andre kjedene ved at e-resept ble innført allerede tidlig på 1990-tallet.

I Danmark var 80 prosent av alle reseptene elektroniske allerede i 2005.

E-reseptløsningen bygger på at resepten lagres i databasen, men slettes når den er ferdig ekspedert.

Bringedal forteller også at den såkalte Samspillsplanen skal være klar til jul. Det er Sosial- og Helsedirektoratet som i samarbeid med Rikstrygdeverket, sykehusene og primærlegene har utarbeidet en strategiplan fra 2004 til 2007, kalt S@mspill 2007. Planen skal forene det elektroniske arbeidet i helsesektoren og måle kost og nytte av tiltak som settes inn.

Denne planen ble gjennomgått på et to dagers seminar i Sandefjord i sommer. Den nasjonale helseplanen går ut på at det skal skje en helhet og samhandling mellom alle typer helsetjenester.

Det ble i sommer diskutert tiltak som felles forpliktelser gjennom forskrifter og nasjonale godkjenningsordninger for standarder. Det skjer også et leverandørsamarbeid som tester ut hvordan meldinger kan utveksles mellom seks forskjellige systemer.

Til toppen